Behandeling
Verslavingskliniek midden in het bos, naast de duinen.

Verslavingskliniek

Een opname in verslavingskliniek Triora duurt gewoonlijk 7 weken. Er verblijven vrouwen en mannen in de kliniek. Uiteraard heeft iedereen een eigen slaapkamer met badkamer.

De eerste 2 weken blijft u in en rond de kliniek, vanaf het 3e weekend mag u met verlof (eventueel samen met uw bezoek). Dit gaat allemaal in overleg met uw behandelaar. Dit is eigenlijk een oefensituatie: “kan ik ook buiten de verslavingskliniek - thuis – in de echte wereld - clean en nuchter blijven?”

 

Sneak preview verslavingskliniek Triora

Het programma in de Triora verslavingskliniek

Tijdens werkdagen is er in onze verslavingskliniek van 9.00 tot 15.00 uur een groepsprogramma. Van 15.00 tot 17.00 uur is er tijd voor gesprekken met de begeleider, de psycholoog, de arts of voor deelname aan speciale groepen. In grote lijnen is het rooster elke week hetzelfde; de onderwerpen die aan de orde komen verschillen uiteraard wel. Het ontvangen van bezoek is mogelijk.

Het programma in onze verslavingskliniek is gericht op: 

  • Het vergroten van zelfinzicht
  • Het geven van inzicht in de ziekte verslaving
  • Het oefenen van nieuw gedrag
  • Het leren herkennen van risico’s op terugval
  • Zingeving en het ter discussie stellen van uw vanzelfsprekendheden
  • Training voor lichaam en geest
  • Het kennismaken met de zelfhulpgroepen

Het zijn modules die meestal ongeveer 1 uur duren. Modules als Rationeel-Emotieve Therapie (RET), Sociale Vaardigheidstraining en Terugvalpreventie. Dit zijn door de wetenschap ontwikkelde behandelvormen van de reguliere Verslavingszorg. We besteden ook veel aandacht aan relaties en het gezin.

Persoonlijke begeleiding

Tijdens de opname in onze verslavingskliniek krijgt u twee persoonlijk begeleiders toegewezen, die een eerste aanspreekpunt zijn tijdens de opname. Uw begeleiders helpen bij het opstellen van een behandelplan. Daarin staan de afspraken over uw behandeling: wat zijn de problemen, wat zijn de doelen van de behandeling etc.
In wekelijkse gesprekken bewaken jullie of de afgesproken doelen ook gehaald worden. Verder zijn de persoonlijk begeleiders er om u te helpen met alle problemen die op het pad van herstel van verslaving opdoemen. Samen met de begeleiders wordt aan het eind de behandeling geëvalueerd.

Medische begeleiding in de verslavingskliniek

Direct na binnenkomst wordt u onderzocht door een van onze verslavingsartsen. In dat consult wordt bepaald welke medische zorg voor u nodig is. Degenen die ernstig zucht hebben naar alcohol of drugs, kunnen medicatie voorgeschreven krijgen om dat te verminderen.

Psychologische en psychiatrische ondersteuning 

In de beginfase van de behandeling wordt gekeken of er sprake is van psychische klachten naast de verslaving. We hebben een psycholoog en psychiater in huis om u hierbij te ondersteunen. Zo nodig leidt dit tot extra behandeling en begeleiding. 

Training voor lichaam en geest

Vaste onderdelen van het groepsprogramma zijn de (sport)activiteiten:, Yoga, Meditatie en de loopgroep. Iedere ochtend start u na het ontbijt met meditatie in de module ‘Wakker worden’ onder leiding van Shirley of Menno. Op dinsdag, donderdag en zaterdag volgt u yoga en gaat u mee met de wandelgroep onder begeleiding van sport- en yoga docenten Karin of Shirley. Ook is er runningtherapie op vrijdag met Peter.

Verslavingskliniek en de zelfhulp

De zelfhulpgroepen vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling in Triora. In de avond is er gelegenheid om naar deze groepen te gaan. U gaat de verplichting aan om dat minstens driemaal per week te doen. Het is een herstelprogramma voor het verdere leven – dus ook na uw opname in onze verslavingskliniek.

Leven in de groep

Een opname in de verslavingskliniek van Triora is ook wonen in een groep. Samen de verantwoordelijkheid dragen voor het eten, voor de woonomgeving en voor elkaar. Het is ook: lief en leed delen. Vaak is het een ontdekking om te merken dat anderen precies dezelfde ervaringen hebben. Veel van onze patiënten geven dan ook aan dat ze nog het meest van elkaar leren.

Elke nieuwkomer krijgt bij binnenkomst een “buddy” toegewezen, een groepsgenoot die de nieuweling op weg helpt. Twee groepsleden worden aangewezen als “groepsoudste”. Dat zijn degene die in de groep zorgen voor de verdeling van taken en die spreekbuis zijn naar de staf.

Verslavingskliniek, leven in de groep
'Woonkamer in de kliniek'

Lijkt Triora geschikt voor u? U kunt uzelf direct aanmelden. Triora biedt ook ambulante (poliklinische en dagbehandeling) zorg in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Den Haag. Meer informatie over onze poliklinieken. Bekijk hier meer informatie over onze poliklinieken en onze dagbehandelingted
'In mijn groep in de kliniek, zaten hele aardige mensen die me heel goed op hebben gevangen.'

- Ted

Bekijk mijn verhaal
chris
‘Een van de mooiste dingen die het programma me heeft gegeven, is dat ik van mezelf ben gaan houden...’

- Chris

Bekijk mijn verhaal

2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem