Familie en verslaving

 Mensen die last hebben van een verslaving zijn vaak niet de enige die lijden onder de gevolgen hiervan. Verslaving is niet alleen van grote invloed op het functioneren van iemand die last heeft van een verslaving, maar ook op dat van de familie en naasten. Als je samenleeft met iemand met een verslaving dan heb je mogelijk zelf ook ondersteuning nodig. Is je partner verslaafd of heb je een verslaafd kind? Ben je kind van verslaafde ouder(s)? Wij bieden hulp voor partners en familie van verslaafden. 

Ik was alleen maar bezig met alle ballen in de lucht te houden en toen hij weg was vielen alle ballen in een keer naar beneden

Vragen die partners, kinderen en andere familieleden van verslaafden zichzelf vaak stellen:

  • Waarom ik? Waarom onze familie? Wat heb ik verkeerd gedaan?
  • Al onze problemen zijn toch opgelost als hij/zij stopt met drinken of gebruiken?
  • Hoe kan ik er voor zorgen dat hij/zij stopt?
  • Wat doe ik als hij/zij terug valt?

Als je je herkent in de bovenstaande vragen is de kans groot dat je lijdt onder de gevolgen van het alcohol- en drugsmisbruik. Een partner van een verslaafde voelt zich vaak afgewezen, niet begrepen, machteloos of gefrustreerd. Ditzelfde geldt voor ouders van een verslaafd kind. 

Tekenen van verslaving bij familie of naaste 

Bepaalde houdingen, denkpatronen en gedrag zijn tekenen van verslaving. Iemand met een verslaving kan liegen, manipulatief zijn en in het algemeen ontkennen dat ze een probleem hebben. Dit is typisch gedrag voor iemand die worstelt met een verslaving. Het betekent niet dat je partner of naaste immoreel of een slecht persoon is, zelfs als ze in problemen komen hierdoor. Dergelijk gedrag is onderdeel van de aard van de ziekte verslaving.

Lees hier meer over in de artikelen:

Partner, ouder, kind, broer of zus verslaafd? 

Wanneer iemand verslaafd is geeft dit spanningen en problemen in de relatie met zijn of haar naasten; partners, ouders, kinderen, broers en zussen. Als familie of naaste van iemand met een verslaving kan je hierdoor emotioneel, fysiek en mentaal beïnvloed worden. Wellicht heb je relatieproblemen door de verslaving van je partner, zit je in financieel zwaar weer omdat je partner of naaste zijn baan dreigt te verliezen of maak je je ernstige zorgen omdat je partner of naaste problemen met justitie heeft. Als deze spanningen en problemen langdurig in de relatie of gezin bestaan, kan dit leiden tot psychische en lichamelijke klachten waarvoor hulp nodig kan zijn.  

Gevolgen van verslaving voor familie en naasten 

Petra Polwijk, systeemtherapeut bij Triora legt uit: ‘De gevolgen van verslaving voor de naaste zijn eigenlijk dat ze zelf de onmacht gaan ervaren tegenover verslaving. Dat ze zich misschien teveel met de ander gaan bezighouden zodat ze hun eigen leven niet meer kunnen vormgeven, dat ze grenzen zijn overgegaan en eigen grenzen zijn verloren.’

Bekijk het hele verhaal van Manon.
Naarmate je meer dingen meemaakt met iemand, maak je je steeds meer zorgen

Wouter heeft gewerkt als ervaringsdeskundig begeleider bij Triora. Waarom Wouter stopte met alcohol? Hij zag in wat voor impact verslaving had op zijn familie, met name bij zijn moeder. Lees het verhaal van Wouter.

Hulp voor familie en naasten 

Wat kun je zelf doen en hoe kun je helpen als je partner of naaste verslaafd is? Wees ondersteunend, maar pas vooral op jezelf. Je kunt iemand niet dwingen om een behandeling te volgen. Je kunt alleen steun, hulp en liefde bieden. Als je geliefde verslaafd is, zal het probleem niet zomaar verdwijnen. Het beste wat je kunt doen, is het probleem onder ogen zien en er open en eerlijk over zijn. Maak gebruik van de steun en hulp van anderen, bijvoorbeeld andere familieleden en naasten die je vertrouwt. Wees niet bang om zelf hulp te vragen. Je kunt overwegen om zelf een behandeling te volgen voor familie en naasten van mensen met een verslaving of je kunt gebruikmaken van de zelfhulpgroepen voor familie en naasten: Al-Anon

Is je partner of je kind verslaafd? Triora biedt hulp 

Wij hebben met iedereen die bij ons in behandeling is verkennende systeemgesprekken. Als het nodig of gewenst is betrekken we de partner en/of familie hierbij. Niet alleen degenen die bij ons werken aan hun herstel maar ook de partner en het gezin kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Zo is er iedere 6 weken een informatieavond over verslaving en hebben we het Familieprogramma.

Bekijk beschikbaarheid evenementen 2024