Over Triora
Antwoorden op veelgestelde vragen aan Triora

Veelgestelde vragen

Hier geven we antwoord op veelgestelde vragen aan Triora. Vindt u het antwoord op uw vraag hier niet? Stel u vraag dan via het contactformulier.

Aanmelding en intake

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of telefonisch via 088-35 83 741.

1.    Bevestigingsmail
U ontvangt een bevestigingsmail van uw aanmelding met daarin een kopie van de informatie die u aan ons verstrekt heeft. 

2.    Wij bellen u op werkdagen binnen 48 uur 
Na uw aanmelding bellen wij u doorgaans binnen twee werkdagen. voor een oriënterend gesprek. Dit is een eerste telefonische kennismaking. U kunt allerlei vragen over Triora stellen. Wij stellen u ook vragen en vertellen over de mogelijkheden die Triora u kan bieden. De mogelijke vervolgstap is een uitnodiging voor een intakegesprek op onze locatie in Den Haag.

3. Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek bespreken we met u of Triora voor u de meest geschikte behandeling is. Het kan zijn dat er ook een uitgebreide vragenlijst aan u wordt voorgelegd. We verzoeken u om in dit gesprek clean en nuchter te zijn. Als u dat prettig vindt kunt u uw partner of een ander familielid naar het gesprek meenemen. Na de intake bespreken wij binnen Triora of u inderdaad het best geholpen wordt bij ons. Binnen 2 dagen bellen we u met de conclusie.

4. Behandeling kan snel; nauwelijks wachtlijsten
Als regel kunt u snel in behandeling. Triora heeft korte wachtlijsten. We maken met u een afspraak over de datum van aanvang van uw behandeling.

Om de kosten van de behandeling bij de verzekering te kunnen declareren, is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief krijgt van uw huisarts. We verzoeken u om dat vóór het intakegesprek te regelen.

Als u dat prettig vindt kunt u uw partner of een ander familielid naar het intakegesprek meenemen. 

Behandeling Triora

Triora is voor volwassenen met een alcohol-, drugs-, gok- en/of gameverslaving. Voor verwijzers: onze in- en exclusie criteria.

Wij werken met het Triora Model. Dit model is gebaseerd op door de gedragswetenschap ontwikkelde behandelvormen van de reguliere verslavingszorg. Wij gebruiken modules als: Rationele Emotieve Therapie (RET), Sociale VaardigheidsTraining (SVT) en Terugval Preventie (TVP). Daarnaast besteden wij aandacht aan de principes van de zelfhulp.

Een opname in Triora duurt gewoonlijk 7 weken.

De behandeling bij Triora wordt volledig vergoed door alle Nederlandse verzekeraars. Dit is uiteraard met uitzondering van het wettelijk eigen risico. Om de kosten bij de zorgverzekering te kunnen declareren dient u een geldige verwijsbrief van de huisarts te hebben.

Bij Triora betrekken wij graag het systeem (partner, familie en andere belangrijke naasten) bij de behandeling. Het familieaanbod bestaat uit: een informatieavond, een 3-daags familieprogramma, systeemgesprekken en de relatiegroep. Als u er bezwaar tegen heeft om uw systeem bij de behandeling te betrekken dan respecteren wij dit. 

De eerste twee weken blijft u bij Triora in- en rond de kliniek. Vanaf het derde weekend kunt u, in overleg met uw behandelaar, een dag naar huis. Nachtverlof is tijdens de gehele behandeling niet toegestaan. Indien u op verlof wilt buiten deze momenten dient u een verzoek in bij de behandelaars. 

 

Familieleden, partners en andere belangrijke naasten van mensen die in de Triora kliniek verblijven kunnen op dit moment niet op bezoek komen

Faciliteiten kliniek

Al onze gasten hebben een eigen kamer. Voor de duur van uw verblijf bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Een rondleiding door de kliniek en de omgeving van de kliniek.

Het gebruik van mobiele telefoons, tablets en laptops is alleen toegestaan op uw kamer. Dit betekent dat u deze niet bij zicht kunt dragen in de woonkamers, therapieruimten en alle overigen gezamenlijke ruimten van de kliniek, zodat het behandelproces niet verstoord wordt. 

Familie en naasten

Wij bieden hulp voor partners en familie van verslaafden. Er zijn informatieavonden over verslaving, er is een 3-daags familieprogramma, er zijn relatie- en gezinsgesprekken en er is de relatiegroep. U kunt ook hulp zoeken bij Al-Anon, een zelfhulpgroep voor familie en naasten van verslaafden. Verslaafd aan jou biedt ook hulp.

Studenten

Wij hebben een beperkt aantal stageplaatsen op MBO-, HBO- en Academisch niveau. De werving en selectie wordt verzorgd door het stagebureau van de Parnassia Groep. Je kunt bij het stagebureau terecht met al je vragen over stages.

Het overzicht van de stages bij de Parnassia Groep. Je kunt daar je CV uploaden. En een motivatiebrief toevoegen, waarin je kunt aangeven dat een stage bij Triora jouw voorkeur heeft.

Crisissituatie

Wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112. Geen accuut gevaar en u bent nog geen patiënt bij ons? Bel uw huisarts of zijn waarnemer. Deze schakelt de crisisdienst in. Bent u al patiënt bij ons? Tijdens kantooruren neemt u contact op met uw behandelaar via: 088-35 83 741.

Privacy

Alleen uzelf en de behandelaars die bij uw behandeling betrokken zijn mogen het medisch dossier inzien tijdens of na de behandeling. 

Derden mogen uitsluitend uw dossier inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. 

Klachtenafhandeling

Indien u niet tevreden bent over de behandeling en/of een behandelaar, kunt u dit met de behandelaar(s) bespreken. Mocht u er samen niet uitkomen kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem