Verslavingskliniek midden in het bos, naast de duinen

Een opname in verslavingskliniek Triora in Den Haag duurt gewoonlijk 7 weken. Er verblijven vrouwen en mannen in de kliniek. Uiteraard heeft iedereen een eigen slaapkamer met badkamer. 

De eerste 2 weken blijf je in en rond de kliniek, vanaf het 3e weekend mag je met verlof (eventueel samen met je bezoek). Dit gaat allemaal in overleg met je behandelaar. Dit is eigenlijk een oefensituatie: “kan ik ook buiten de verslavingskliniek - thuis – in de echte wereld - clean en nuchter blijven?” 

Sneak preview verslavingskliniek Triora

Het programma in de Triora verslavingskliniek

Tijdens werkdagen is er in onze verslavingskliniek van 9.00 tot 15.00 uur een groepsprogramma. Van 15.00 tot 17.00 uur is er tijd voor gesprekken met de begeleider, de psycholoog, de arts of voor deelname aan speciale groepen. In grote lijnen is het rooster elke week hetzelfde; de onderwerpen die aan de orde komen verschillen uiteraard wel.

Het programma in onze verslavingskliniek is gericht op: 

  • Het vergroten van zelfinzicht
  • Het geven van inzicht in de ziekte verslaving
  • Het oefenen van nieuw gedrag
  • Het leren herkennen van risico’s op terugval
  • Zingeving en het ter discussie stellen van jouw vanzelfsprekendheden
  • Training voor lichaam en geest
  • Het kennismaken met de zelfhulpgroepen

Het zijn modules die meestal ongeveer 1 uur duren. Modules als Rationeel-Emotieve Therapie (RET), Sociale Vaardigheidstraining en Terugvalpreventie. Dit zijn door de wetenschap ontwikkelde behandelvormen van de reguliere verslavingszorg. Bekijk al onze behandelmethoden. We besteden ook veel aandacht aan relaties en het gezin.

Persoonlijke begeleiding

Tijdens de opname in onze verslavingskliniek krijg je een behandelaar en regiebehandelaar toegewezen. Je behandelaar is het eerste aanspreekpunt tijdens je opname. De behandelaar maakt samen met jou een behandelplan. Daarin staan de afspraken over je behandeling: wat zijn de problemen, wat zijn de doelen van de behandeling etc. 

In wekelijkse gesprekken bewaken jullie of de afgesproken doelen ook gehaald worden. Verder zijn er klinisch begeleiders die je kunnen helpen met alle problemen die op het pad van herstel van verslaving komen. Samen met je behandelaar worden aan het einde van de behandeling alle doelen geëvalueerd. 

Medische begeleiding in de verslavingskliniek

Direct na binnenkomst word je onderzocht door een van onze verslavingsartsen. In dat consult wordt bepaald welke medische zorg voor je nodig is. Degenen die ernstig zucht hebben naar alcohol of drugs, kunnen medicatie voorgeschreven krijgen om dat te verminderen. 

Psychologische en psychiatrische ondersteuning 

In de beginfase van de behandeling wordt gekeken of er sprake is van psychische klachten naast de verslaving. We hebben een psycholoog en psychiater in huis om je hierbij te ondersteunen. Zo nodig leidt dit tot extra behandeling en begeleiding. Ook bestaat de mogelijkheid dat je een doorverwijzing krijgt voor een traject na de behandeling bij Triora.  

Training voor lichaam en geest

Vaste onderdelen van het groepsprogramma zijn de (sport)activiteiten, zoals yoga, meditatie en runningtherapie. Iedere ochtend start je na het ontbijt met meditatie in de module ‘Wakker worden’. 

Verslavingskliniek en de zelfhulp

De zelfhulpgroepen vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling in Triora. In de avond is er gelegenheid om naar deze groepen te gaan. Je gaat de verplichting aan om dat minstens driemaal per week te doen. Het is een herstelprogramma voor het verdere leven – dus ook na je opname in onze verslavingskliniek. 

Leven in de groep

Een opname in de verslavingskliniek van Triora is ook wonen in een groep. Samen de verantwoordelijkheid dragen voor het eten, voor de woonomgeving en voor elkaar. Het is ook: lief en leed delen. Vaak is het een ontdekking om te merken dat anderen precies dezelfde ervaringen hebben. Veel van onze patiënten geven dan ook aan dat ze nog het meest van elkaar leren. 

Elke nieuwkomer krijgt bij binnenkomst een “buddy” toegewezen, een groepsgenoot die de nieuweling op weg helpt. Twee groepsleden worden aangewezen als “groepsoudste”. Dat zijn degene die in de groep zorgen voor de verdeling van taken en die spreekbuis zijn naar het team.

Lijkt Triora geschikt voor je? Je kunt jezelf direct aanmelden via onderstaande button. Triora biedt ook ambulante (poliklinische) behandeling in Rotterdam en Den Haag. Meer informatie over onze poliklinieken.