close up woman holding medicine her hand
Verslaving en trauma: een vaak voorkomende combinatie

IDDT

Geïntegreerde behandeling

Bij Triora kijken we niet alleen naar de verslaving, maar kijken we naar het complete plaatje. Heeft u naast uw verslaving bijvoorbeeld ook nog last van ADHD, trauma, depressie of persoonlijkheidsproblematiek? Het kan zomaar zijn dat de klachten die u ervaart sterk met elkaar verweven zijn. Daarom werken wij binnen het Triora Model volgens de principes van de zogenoemde geïntegreerde behandeling, ook wel geïntegreerde behandeling dubbele diagnose (IDDT). Wij leggen u graag verder uit wat dit betekent voor u en in de behandeling.

Door de principes van de geïntegreerde behandeling mee te nemen in de gehele behandeling hopen wij u inzicht te bieden in de samenhang van verschillende klachten en problemen die u ervaart. Als er vermoedens zijn van andere problematiek naast uw verslaving kunnen wij u daar op verschillende manieren in ondersteunen. Dit geldt zowel voor klinische- als poliklinische behandelingen.

Diagnostiek

Als uw (traject)behandelaar vermoedens heeft dat u last heeft van andere problematiek naast uw verslaving, dan is het mogelijk een diagnostisch onderzoek te laten doen door de arts of psychiater. Aan de hand van een stelling over de verwachting van het onderzoek (bijvoorbeeld de verwachting dat u ook last heeft van ADHD naast de verslaving), kan worden vastgesteld wat nodig is om het onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld het afnemen van een vragenlijst. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek volgt een resultaat en advies. Op basis van de diagnostiek kan blijken dat u inderdaad last heeft van andere problematiek naast de verslaving. Door te werken volgens de geïntegreerde behandelmethode kunnen wij u verschillende behandelingen bieden, zoals een aanvullende medicamenteuze-, individuele- of groepsbehandeling.


“Wie had dat gedacht, dat ik mijn gebruik al jaren onbewust had ingezet als zelfmedicatie. Die opluchting die ik voelde bij de diagnose ADHD!” Oud-patiënt Triora over geïntegreerde behandeling


Medicamenteuze behandeling

Als blijkt dat u last heeft van bijvoorbeeld ADHD, een depressie of andere psychische klachten naast uw verslaving dan is het mogelijk goed om te starten met daarvoor bestemde medicatie, zodat deze klachten verminderen en u daardoor ook beter kunt focussen op de behandeling voor verslaving. Medicamenteuze behandeling wordt altijd uitgevoerd door een arts of psychiater en is nooit op zichzelf staand. Dit zal dus altijd in combinatie zijn met de andere soorten behandelingen die u bij Triora volgt.

Individuele behandeling

Bij Triora is individuele- en groepsbehandeling voor verslaving een standaard onderdeel van de behandeling. Echter, als u naast uw verslaving last heeft van andere problematiek kunnen wij u een geïntegreerde behandeling bieden, waarbij u aanvullend ook behandeling krijgt toegespitst op de bijkomende problematiek. Zo bieden wij bijvoorbeeld als individuele aanvullende behandeling ook EMDR als u last heeft van trauma of rouwverwerking bij depressie.


“Bedankt voor de behandeling tijdens de opname. Ik voelde mij gewoon mens, een mens met al zijn problemen; als zovelen. Het beeld dat ik had van ‘een verslaafde’ is door jullie behandeling compleet veranderd” Oud-patiënt Triora over geïntegreerde behandeling


 

Groepsbehandeling

Sommige klachten of problemen zijn veelvoorkomend naast een verslaving. Zo zien wij bijvoorbeeld dat veel mensen die bij ons in behandeling komen voor een verslaving ook last hebben van ADHD. Daarom is het belangrijk om hier ook oog voor te hebben tijdens de behandeling en hier een geïntegreerde behandeling voor te bieden. Voor veelvoorkomende klachten naast verslaving kan het zijn dat wij daarom ook een groepsbehandeling aanbieden, zoals een groepsbehandeling voor ADHD en verslaving.


“Bedankt voor de behandeling tijdens de opname. Ik voelde mij gewoon mens, een mens met al zijn problemen; als zovelen. Het beeld dat ik had van ‘een verslaafde’ is door jullie behandeling compleet veranderd” Oud-patiënt Triora over geïntegreerde behandeling


Behandeling op maat

Door te werken volgens de principes van een geïntegreerde behandeling kunnen wij u een behandeling op maat bieden. Wij zorgen ervoor dat al uw klachten en problemen in beeld zijn en  daar inzicht en oplossingen in bieden!

Onze behandelmethoden

Naast geïntegreerde behandeling maken wij ook gebruik van andere behandelmethoden, zoals EMDR, emotieregulatie training en cognitieve gedragstherapie (CGT). Meer weten over onze verschillende behandelmethoden en aanvullende behandelingen die wij inzetten? Bekijk de behandelmethoden van Triora2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem