Artboard 3
Verslaving en trauma: een vaak voorkomende combinatie

EMDR

Bij Triora bieden wij op indicatie trauma-behandeling.

Trauma en EMDR

Het komt geregeld voor dat middelen gebruikt worden om een schokkende gebeurtenis te verwerken. Dit werkt tijdelijk; het trauma dat ontstaan is wordt weggewerkt, niet verwerkt. Wij hebben 4 behandelaren die ook trauma-therapie geven middels EMDR. Dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een wetenschappelijk effectief bewezen therapievorm waarmee schokkende gebeurtenissen verwerkt kunnen worden.

Verslaving en trauma

Een verslaving heeft geen trauma’s nodig om zichzelf in stand te houden, maar als er trauma’s op de achtergrond meespelen, krijg je de verslaving er nooit onder als je die trauma’s niet behandelt.

Als iemand stopt met het gebruik van middelen komen verdrongen gevoelens naar boven en die kunnen lastig zijn om te hanteren. Gevoelens geven kleur aan het leven, maar als ze lang waren verdrongen of met gebruik van middelen weggewerkt, kan het een tijd moeilijk en zwaar zijn om er zo nu en dan door overspoeld te worden.

Wat je voelt staat in directe verbinding met wat er goed en wat er mis gaat in je leven. Mensen met verslavingsproblematiek zijn die afhankelijkheid en kwetsbaarheid ontwend. Door het gebruik hebben ze een tijd lang controle gehad over hun gevoelsleven.

In de periode waarin iemand pas gestopt is met gebruik, is hij kwetsbaar en wat labieler dan gewenst. Traumabehandeling kan dan te zwaar zijn en terugval in de hand werken. Dit is altijd een groot dilemma geweest in de verslavingszorg. We zagen dat behandeling van trauma’s nodig was, maar konden er niet aan beginnen voordat iemand stabiel was.

 

Triora en EMDR

Mensen die baat zouden kunnen hebben, hebben bijvoorbeeld het volgende meegemaakt: geweld, misbruik, een ongeval, een overlijden, een mishandeling. Onze 4 EMDR-therapeuten zijn in staat om enkelvoudige trauma’s te behandelen. Het behandelen van complex langdurig trauma behoort niet tot hun mogelijkheden.

Wanneer een patiënt in de kliniek of op de poli behandeld wordt, beslist de regiebehandelaar (de verpleegkundig specialist of verslavingsarts) in samenspraak met de behandelaar en de patiënt of een interne doorverwijzing naar één van onze EMDR-therapeuten passend is.

Deze EMDR-therapeut doet vervolgens een indicatiegesprek waarin gekeken wordt of hij/zij het kan behandelen, of dat de patiënt een advies krijgt waar de traumabehandeling beter gedaan kan worden.

Voor meer informatie over de EMDR-techniek: Manon
'Het bleek dat karaktertrekken van mij ook een rol hadden gespeeld bij het in stand houden van zijn verslaving.'

- Manon

Lees mijn verhaal
Martin
'Op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht: ik wil dit niet meer.’

- Martin

Lees mijn verhaal

2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem