Cognitieve gedragstherapie

Binnen het Triora Model zijn er verschillende onderdelen van de behandeling, zowel binnen de poliklinische als klinische behandeling, die gebaseerd zijn op de behandelmethode: Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Deze behandelmethode wordt ingezet onder andere bij de Rationeel Emotieve Therapie (RET) en Terugvalpreventie (TVP). Cognitieve gedragstherapie is een veel ingezette behandelmethode bij verslaving. Wil je weten wat cognitieve gedragstherapie precies is? Dat leggen wij je graag uit! 

Wat is cognitieve gedragstherapie? 

Bij cognitieve gedragstherapie wordt gekeken naar gedachten, gevoelens en gedrag. Cognitieve gedragstherapie bestaat uit cognitieve therapie en gedragstherapie. Het gedeelte cognitieve therapie richt zich op gedachten en gevoelens en gedragstherapie richt zich, zoals de naam al aangeeft, op het gedrag. De gedachten die je over een bepaalde situatie of gebeurtenis vormt, zorgen voor een bepaald gevoel en bepalen uiteindelijk ook hoe dit zich uit in gedrag. Binnen de cognitieve gedragstherapie kan onderscheid gemaakt worden in helpende en niet-helpende gedachten. 

Helpende en niet-helpende gedachten 

Dit worden ook wel rationele of irrationele gedachten genoemd. Gedachten door een bepaalde situatie of over een bepaalde gebeurtenis vormen zich vaak automatisch. Ze worden gebaseerd op eerdere ervaringen. Niet helpende of irrationele gedachten zijn vaak negatieve gedachten die negatieve gevoelens en gedrag tot gevolg hebben. Deze willen we met cognitieve gedragstherapie in kaart brengen en vervangen door helpende- of rationele gedachten. Dat zijn de gezonde en positieve gedachten waar we naartoe willen werken die positieve gevoelens en gedrag oproepen. 

Het negatieve filter waardoor ik naar mijzelf keek is veel minder geworden

Oud-cliënt Triora over cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie bij verslaving 

Cognitieve gedragstherapie is een veel ingezette behandelmethode bij verslaving. Iemand die last heeft van een verslaving zal door niet helpende of irrationele gedachten en een negatief of slecht gevoel in gedrag eerder naar alcohol of middelen grijpen. Tijdens de cognitieve gedragstherapie leer je anders met dit soort situaties om te gaan en alternatieven te vinden. Cognitieve gedragstherapie helpt om onderscheid te maken tussen de werkelijkheid en eigen gedachten. Eigen gedachten zijn niet altijd rationeel of helpend, en door cognitieve gedragstherapie toe te passen kunnen die gedachten ombuigen. Daardoor worden gedachten en stuk helpender, eerlijker en vaak ook positiever. Vanuit die helpende gedachten volgt dan gezonder gedrag en minder zwaar gevoel. 

Voorbeeld  

Stel je voor dat je thuis bent en alleen op de bank zit. Er kunnen op dat moment niet helpende of irrationele gedachten in je opkomen, zoals: ‘niemand belt mij’ en ‘het leven is waardeloos’. Het is heel logisch als je je door deze gedachten bedroefd en bijvoorbeeld boos voelt, waardoor je besluit om met 2 slaappillen en alcohol naar bed te gaan. Echter, is dit geen gezond gedrag. 

Metafoor verouderde navigatie 

Iedereen kent wel de instructies van een oud navigatiesysteem. Deze zijn niet altijd juist en soms ook nog gevaarlijk. Veel mensen hebben wel eens gehad dat de navigatie zei “ga hier naar links”, terwijl er links alleen een sloot is. Daar ga je natuurlijk niet naar luisteren. Maar we luisteren vaak wel naar de negatieve gedachten die wij hebben, terwijl die net zo onjuist zijn als de verouderde navigatie. Door middel van cognitieve gedragstherapie wordt het systeem geüpdatet: de gedachten worden hernieuwd, eerlijker en helpender. Het navigatiesysteem, je gedachten, wordt weer helpend en niet meer zo gevaarlijk. 

Cognitieve gedragstherapie bij verslaving 

Bij Triora wordt cognitieve gedragstherapie gegeven door ervaren behandelaren uit het team. De principes van cognitieve gedragstherapie zetten onze behandelaren poliklinisch en klinisch in binnen individuele- en groepssessies. Onder andere binnen de modules Relationeel Emotieve Therapie (RET) en Terugvalpreventie (TVP). 

CGT binnen module RET 

Tijdens de RET gaan we aan de slag met zogenoemde G-schema’s om zicht te krijgen op de niet helpende of irrationele gedachten. De gebeurtenis, gedachte, het gevoel, gedrag en het gevolg daarvan brengen we in kaart. We oefenen onder andere met het uitdagen van veelvoorkomende gedachten en er worden tools en handvatten gegeven om van niet helpende of irrationale gedachten juist helpende of rationele gedachten te maken door een alternatief G-schema. 

CGT binnen module TVP 

Bij de TVP brengen we dagelijkse risico’s in kaart en kijken we wat bijdraagt aan een zinvol en middelenvrij bestaan om een terugval te voorkomen. Dit doen we aan de hand van verschillende theorieën en opdrachten. Deze zijn erop gericht om niet in een vicieuze cirkel van niet helpende of irrationele gedachten en uiteindelijk gevoelens en gedrag terecht te komen. 

Ik zie en hoor van patiënten dat ze veel hebben aan de cognitieve gedragstherapie

Vertelt Edwin die meer dan 5 jaar als deskundig behandelaar bij Triora heeft gewerkt. Bekijk het verhaal van Edwin.

Onze behandelmethoden 

Naast cognitieve gedragstherapie maken wij ook gebruik van andere behandelmethoden, zoals EMDR, geïntegreerde behandeling (IDDT) en Vaardigheidstraining Emotie Regulatie (VERS).