Verslaafd aan drugs zorgt voor depressie
Verslaving en trauma: een vaak voorkomende combinatie

CGT

Cognitieve Gedragstherapie 

Binnen het Triora Model zijn er verschillende onderdelen van de behandeling, zowel binnen de poliklinische als klinische behandeling, die gebaseerd zijn op de behandelmethode: Cognitieve Gedragstherapie (CGT-therapie). Deze behandelmethode wordt ingezet onder andere bij de Rationeel Emotieve Therapie (RET) en Terugvalpreventie (TVP). Cognitieve gedragstherapie is een veel ingezette behandelmethode bij verslaving. Wilt u weten wat cognitieve gedragstherapie precies is? Dat leggen wij u graag uit!

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Bij cognitieve gedragstherapie wordt gekeken naar gedachten, gevoelens en gedrag. Cognitieve gedragstherapie bestaat uit cognitieve therapie en gedragstherapie. Het gedeelte cognitieve therapie richt zich op gedachten en gevoelens en gedragstherapie richt zich, zoals de naam het al aangeeft, op het gedrag. De gedachten die je over een bepaalde situatie of gebeurtenis vormt, zorgen voor een bepaald gevoel en bepalen uiteindelijk ook hoe dit zich uit in gedrag. Binnen de cognitieve gedragstherapie kan onderscheid gemaakt worden in helpende en niet helpende gedachten.

Helpende en niet-helpende gedachten

Dit worden ook wel rationele of irrationele gedachten genoemd. Gedachten door een bepaalde situatie of over een bepaalde gebeurtenis vormen zich vaak automatisch. Ze worden gebaseerd op eerdere ervaringen. Niet helpende of irrationele gedachten zijn vaak negatieve gedachten die negatieve gevoelens en gedrag tot gevolg hebben. Deze willen we met cognitieve gedragstherapie in kaart brengen en vervangen door helpende- of rationele gedachten. Dat zijn de gezonde en positieve gedachten waar we naartoe willen werken die positieve gevoelens en gedrag oproepen.


“Het negatieve filter waardoor ik naar mijzelf keek is veel minder geworden.” Oud-cliënt Triora over cognitieve gedragstherapie


 

Cognitieve gedragstherapie bij verslaving

Cognitieve gedragstherapie is een veel ingezette behandelmethode bij verslaving. Iemand die last heeft van een verslaving zal door niet helpende of irrationele gedachten en een negatief of slecht gevoel in gedrag eerder naar alcohol of middelen grijpen. Tijdens de cognitieve gedragstherapie leer je anders met dit soort situaties om te gaan en alternatieven te vinden. Cognitieve gedragstherapie helpt om onderscheid te maken tussen de werkelijkheid en eigen gedachten. Eigen gedachten zijn niet altijd rationeel of helpend, en door cognitieve gedragstherapie toe te passen kunnen die gedachten ombuigen. Daardoor worden gedachten en stuk helpender, eerlijker en vaak ook positiever. Vanuit die helpende gedachten volgt dan gezonder gedrag en minder zwaar gevoel.

Voorbeeld 
Stel uzelf voor dat u thuis bent en alleen op de bank zit. Er kunnen op dat moment niet helpende of irrationele gedachten in u opkomen, zoals: ‘niemand belt mij’ en ‘het leven is waardeloos’. Het is heel logisch als u zich door deze gedachten bedroefd en bijvoorbeeld boos voelt, waardoor u besluit om met 2 slaappillen en alcohol naar bed te gaan. Echter, is dit geen gezond gedrag.


Metafoor verouderde navigatie
Iedereen kent wel de instructies van een oud navigatiesysteem. Deze zijn niet altijd juist en soms ook nog gevaarlijk. Veel mensen hebben wel eens gehad dat de navigatie zei “ga hier naar links”, terwijl er links alleen een sloot is. Daar ga je natuurlijk niet naar luisteren. Maar we luisteren vaak wel naar de negatieve gedachten die wij hebben, terwijl die net zo onjuist zijn als de verouderde navigatie. Door middel van cognitieve gedragstherapie wordt het systeem geüpdatet: de gedachten worden hernieuwd, eerlijker en helpender. Het navigatiesysteem, je gedachten, wordt weer helpend en niet meer zo gevaarlijk.


 

Cognitieve gedragstherapie bij verslaving

Bij Triora wordt cognitieve gedragstherapie gegeven door ervaren behandelaren uit het team. De principes van cognitieve gedragstherapie zetten onze behandelaren poliklinisch en klinisch in binnen individuele- en groepssessies. Onder andere binnen de modules Relationeel Emotieve Therapie (RET) en Terugvalpreventie (TVP).

CGT binnen module RET

Tijdens de RET gaan we aan de slag met zogenoemde G-schema’s om zicht te krijgen op de niet helpende of irrationele gedachten. De gebeurtenis, gedachte, het gevoel, gedrag en het gevolg daarvan brengen we in kaart. We oefenen onder andere met het uitdagen van veelvoorkomende gedachten en er worden tools en handvatten gegeven om van niet helpende of irrationale gedachten juist helpende of rationele gedachten te maken door een alternatief G-schema.

CGT binnen module TVP

Bij de TVP brengen we dagelijkse risico’s in kaart en kijken we wat bijdraagt aan een zinvol en middelenvrij bestaan om een terugval te voorkomen. Dit doen we aan de hand van verschillende theorieën en opdrachten. Deze zijn erop gericht om niet in een vicieuze cirkel van niet helpende of irrationele gedachten en uiteindelijk gevoelens en gedrag terecht te komen.  


‘Ik zie en hoor van patiënten dat ze veel hebben aan de cognitieve gedragstherapie’, vertelt Edwin die meer dan 5 jaar als deskundig behandelaar bij Triora heeft gewerkt. Lees het verhaal van Edwin.  


Onze behandelmethoden
Naast cognitieve gedragstherapie maken wij ook gebruik van andere behandelmethoden, zoals EMDR, geïntegreerde behandeling en Vaardigheidstraining Emotie Regulatie (VERS). Meer weten over onze verschillende behandelmethoden en aanvullende behandelingen die wij inzetten? Bekijk de behandelmethoden van Triora2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem