Nazorg
Geleerde vaardigheden in praktijk brengen

Nazorg

Triora biedt in eerste instantie een opname, een dagbehandeling, of een ambulante (poliklinische) behandeling,  mogelijk gevolgd door nazorg. Wanneer het nodig mocht zijn kunnen we ook adviseren over vervolgbehandelingen. Als onderdeel van Parnassia Groep kennen we de weg.

Wij helpen u op weg in het zelfhulpprogramma. Ook na de behandeling bieden deze groepen de hulp die u nodig heeft - wereldwijd. Wanneer u desondanks opnieuw in de problemen mocht komen, kunt u altijd bij ons terecht om te bespreken hoe het verder moet. Zonodig kunt u voor een korte opname terugkomen; de 28 Dagen Behandeling.

Dichtbij huis hulp bij verslaving

In tegenstelling tot andere klinieken hoeft u voor uw probleem met verslaving niet naar een verre plek in het buitenland. Dat heeft het grote voordeel dat de overgang naar de thuissituatie veel geleidelijker kan plaatsvinden. De ervaring heeft geleerd dat het niet zo moeilijk is om wekenlang clean en nuchter te blijven in een afgelegen oord. Thuis blijkt het echter ineens veel moeilijker – juist op het moment dat hulp ver weg is. Bij Triora bent u gewoonlijk nooit ver van huis. Door middel van weekenden thuis en “afbouwdagen” kunt u uw thuiskomst voorbereiden. In de nazorg is intensieve begeleiding mogelijk. U kunt er geleidelijk aan leren om ook thuis clean en nuchter te blijven.

Onze nazorg bieden we in:

Wij laten u niet in de steek

De nazorg van Triora is poliklinisch, wat inhoudt dat u weer terugkeert naar de eigen woon- en werksituatie en naar Triora komt voor individuele begeleiding en de nazorggroep. De duur van de nazorg is afhankelijk van de behoefte, meestal tussen een half en een heel jaar. De nazorg is er vooral op gericht om geleerde vaardigheden in het dagelijks leven in de praktijk te brengen. Wij helpen u om uw nieuwe leven, zonder gebruik van verslavende middelen, ook buiten de kliniek vorm te geven. 

Thema’s die in deze periode aan bod komen zijn onder meer:

  • Verwerken van tegenslagen
  • Relaties

Tijdens en na afloop van de nazorg is bij de zelfhulpgroepen in de eigen woonomgeving ondersteuning van lotgenoten te vinden, die levenslang beschikbaar is. ted
'Het is een ander leven geworden, een beter leven.'

- Ted

Bekijk mijn verhaal
toos2
'Ze hebben me weer omarmd en gezegd van: “Hè, wat heerlijk: we hebben de oude Toos weer terug.'

- Toos

Bekijk mijn verhaal
chris
'Actieve verslaving gaat over isolement, herstel van verslaving gaat over verbondenheid.'

- Chris

Bekijk mijn verhaal

2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem