Geleerde vaardigheden in praktijk brengen

Triora biedt in eerste instantie een opname, of een ambulante (poliklinische) behandeling, mogelijk gevolgd door nazorg. Wanneer het nodig mocht zijn kunnen we ook adviseren over vervolgbehandelingen. Als onderdeel van Parnassia Groep kennen we de weg. 

Wij helpen je op weg in het zelfhulpprogramma. Ook na de behandeling bieden deze groepen de hulp die je nodig hebt - wereldwijd. Wanneer je desondanks opnieuw in de problemen mocht komen, kun je altijd bij ons terecht om te bespreken hoe het verder moet. Zo nodig kun je voor een opname terugkomen.

Dichtbij huis hulp bij verslaving 

In tegenstelling tot andere klinieken hoef je voor je probleem met verslaving niet naar een verre plek in het buitenland. Dat heeft het grote voordeel dat de overgang naar de thuissituatie veel geleidelijker kan plaatsvinden. De ervaring heeft geleerd dat het niet zo moeilijk is om wekenlang clean en nuchter te blijven in een afgelegen oord. Thuis blijkt het echter ineens veel moeilijker – juist op het moment dat hulp ver weg is. Bij Triora ben je gewoonlijk nooit ver van huis. Door middel van weekenden thuis en “afbouwdagen” kun je je thuiskomst voorbereiden. In de nazorg is intensieve begeleiding mogelijk. Je kunt er geleidelijk aan leren om ook thuis clean en nuchter te blijven. 

Onze nazorg bieden we in:

Wij laten je niet in de steek 

De nazorg van Triora is poliklinisch, wat inhoudt dat je weer terugkeert naar de eigen woon- en werksituatie en naar Triora komt voor individuele begeleiding en de nazorggroep. De duur van de nazorg is afhankelijk van de behoefte, meestal tussen een half en een heel jaar. De nazorg is er vooral op gericht om geleerde vaardigheden in het dagelijks leven in de praktijk te brengen. Wij helpen je om je nieuwe leven, zonder gebruik van verslavende middelen, ook buiten de kliniek vorm te geven. 

Thema’s die in deze periode aan bod komen zijn onder meer: 

  • Verwerken van tegenslagen 
  • Relaties 

Tijdens en na afloop van de nazorg is bij de zelfhulpgroepen in de eigen woonomgeving ondersteuning van lotgenoten te vinden, die levenslang beschikbaar is. 

Voor mensen buiten ons regio kijken we naar goede nazorg plek bij onze collega afdelingen of andere instellingen.