Systeemgesprekken

Binnen de kliniek en ook in de poliklinieken van Triora bieden wij verkennende relatie- en gezinsgesprekken, ook wel systeemgesprekken. De partner en/of de familie betrekken wij hierbij als dat nodig of gewenst is.

Systeemgesprekken kunnen helpen elkaar beter te begrijpen, weer in contact met elkaar te komen en zaken uit te spreken die anders onbesproken blijven. Door samen te werken kan er gezocht worden naar oplossingen en manieren om beter met elkaar om te gaan, waardoor spanningen en problemen af kunnen nemen.

Machteloosheid bij verslaving

Je hoeft geen alcohol of drugs te gebruiken om te lijden onder alcohol- of drugsmisbruik. Als iemand binnen een familie een verslaving heeft, raakt dat niet alleen de verslaafde zelf, maar ook het hele gezin en naasten. Zij ervaren ook de machteloosheid die verslaving met zich meebrengt en kunnen ook ondersteuning gebruiken bij het omgaan met verslaving in het gezin.

Het Triora model