Vraag, klacht of compliment

Wij horen graag jouw mening over de behandeling. Dat kan een suggestie zijn, een vraag of een compliment. Maar ook als je niet tevreden bent, willen we dat graag weten.

Registratie digitaal reactieformulier

Om jouw reactie zorgvuldig te kunnen afhandelen, vragen wij je enkele persoonlijke gegevens in te vullen. In alle gevallen zorgen de betrokken medewerkers ervoor dat jouw klacht of suggestie genoteerd en behandeld wordt.

Als je een reactieformulier hebt ingevuld, ontvang je altijd een ontvangstbevestiging. Als je dat op prijs stelt, ontvang je naderhand ook persoonlijk bericht over de afhandeling van jouw klacht of suggestie. Om goed te kunnen inspelen op verbetersuggesties, houden wij een registratie bij van alle meldingen die ons bereiken.

Bespreken of schriftelijk een klacht indienen?

Het is ook mogelijk jouw ervaring te bespreken met jouw behandelaar of je klachten, complimenten, suggesties en vragen schriftelijk kenbaar te maken.

Familie en naasten met vragen, klachten of suggesties kunnen een beroep doen op het familieklachtrecht

Lees alle informatie over onze klachtenregeling via de website van Parnassia Groep.