Systeemgesprekken kunnen helpen elkaar beter te begrijpen

Relatie- en gezinsgesprekken

Binnen de kliniek en ook in de poliklinieken van Triora bieden wij verkennende relatie- en gezinsgesprekken. De partner en/of de familie betrekken wij hierbij als dat nodig of gewenst is .

Relatie- en gezinsgesprekken (systeemgesprekken) kunnen helpen elkaar beter te begrijpen, weer in contact met elkaar te komen en zaken uit te spreken die anders onbesproken blijven. Door samen te werken kan er gezocht worden naar oplossingen en manieren om beter met elkaar om te gaan, waardoor spanningen en problemen af kunnen nemen.

Relatie- en gezingsgesprekken
'Het systeem: de naaste omgeving'

Machteloosheid bij verslaving

Je hoeft geen alcohol of drugs te gebruiken om te lijden onder alcohol- of drugsmisbruik. Als iemand binnen een familie een verslaving heeft, raakt dat niet alleen de verslaafde zelf, maar ook het hele gezin en naasten. Zij ervaren ook de machteloosheid die verslaving met zich meebrengt en kunnen ook ondersteuning gebruiken bij het omgaan met verslaving in het gezin.

Relatiegroep voor paren

Wanneer er behoefte is aan intensievere systeemtherapie bij partners, dan biedt Triora de relatiegroep voor paren.'Mijn moeder en mijn broers hielden de deur letterlijk voor me dicht.'

- Wouter

Bekijk mijn verhaal
'Hij zei vaak “Morgen stop ik”, maar een dag later was hij alweer aan het drinken.'

- Manon

Lees mijn verhaal
'Het ging op een gegeven moment zelfs zo slecht met me dat ik in mijn ouderlijk huis inbrak.'

- Michel

Bekijk mijn verhaal


'8.5 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

Triora model
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Dichtbij huis in een rustige bosrijke omgeving