Relatie en gezinsgesprekken relatiegroep
Systeemgesprekken kunnen helpen elkaar beter te begrijpen

Systeemgesprekken

Binnen de kliniek en ook in de poliklinieken van Triora bieden wij verkennende relatie- en gezinsgesprekken. De partner en/of de familie betrekken wij hierbij als dat nodig of gewenst is .

Relatie- en gezinsgesprekken (systeemgesprekken) kunnen helpen elkaar beter te begrijpen, weer in contact met elkaar te komen en zaken uit te spreken die anders onbesproken blijven. Door samen te werken kan er gezocht worden naar oplossingen en manieren om beter met elkaar om te gaan, waardoor spanningen en problemen af kunnen nemen.

Relatie- en gezingsgesprekken
'Het systeem: de naaste omgeving'

Machteloosheid bij verslaving

Je hoeft geen alcohol of drugs te gebruiken om te lijden onder alcohol- of drugsmisbruik. Als iemand binnen een familie een verslaving heeft, raakt dat niet alleen de verslaafde zelf, maar ook het hele gezin en naasten. Zij ervaren ook de machteloosheid die verslaving met zich meebrengt en kunnen ook ondersteuning gebruiken bij het omgaan met verslaving in het gezin.wouter
'Mijn moeder en mijn broers hielden de deur letterlijk voor me dicht.'

- Wouter

Bekijk mijn verhaal
Manon
'Hij zei vaak “Morgen stop ik”, maar een dag later was hij alweer aan het drinken.'

- Manon

Lees mijn verhaal
michel
'Het ging op een gegeven moment zelfs zo slecht met me dat ik in mijn ouderlijk huis inbrak.'

- Michel

Bekijk mijn verhaal

2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem