Familie 2000X510 bewerkt
Informatie over het aanmelden of verwijzing van familieleden met een verslaving

Informatie over het verwijzen van een familielid naar Triora

Heeft iemand uit uw gezin of familie last van een verslaving? Triora is uw specialist in hulp bij verslaving. Triora biedt hulp bij verslaving voor ‘mensen zoals U en ik’, dus ook voor uw partner, broer, zus, tante of opa. 

Voor wie is Triora? Bij Triora bieden wij behandeling voor volwassenen vanaf 21 jaar met een alcohol-, drugs-, game- of gokverslaving. Bekijk alle in- en exclusiecriteria. 

Wat als uw dierbare nog niet klaar is voor een behandeling?

Als dit het geval is starten wij een interventietraject. Triora werkt nauw samen met gespecialiseerde interventionisten die werken volgens het ARISE® Model. 

Wat doet een interventionist?

Een interventionist is iemand die, samen met de familie en naasten, degene die hulp bij verslaving nodig heeft laat inzien dat er een uitweg is. Met behulp van de kracht en hoop die er binnen de familie en naasten is wordt een situatie gecreëerd waarin herstel van verslaving kan plaatsvinden. Een interventionist begeleidt het gehele traject van de start van een interventie (het eerste contactmoment) tot aan de toeleiding naar behandeling. Wanneer iemand in behandeling komt bij Triora, blijft de interventionist beschikbaar voor de familie en naasten en kan begeleiding bieden waar nodig. Na afloop van de behandeling zal Triora in samenspraak met de interventionist bekijken wat de beste vervolgstap is voor zowel patiënt als familie en hier advies over uitbrengen. 

Hoe kan ik aanmelden voor een interventietraject?

Is iemand nog niet gemotiveerd om in behandeling te gaan?

U geeft uw eigen gegevens door via het aanmeldformulier en een korte omschrijving van de huidige situatie. Op basis van deze informatie maakt Triora een inschatting van de situatie en zal u (als hiervoor toestemming is gegeven) in contact brengen met een interventionist.

Waar kan ik als familie of naaste hulp zoeken?

Wanneer mensen verslaafd zijn geeft dit spanningen en problemen in de relatie met zijn of haar naasten. Deze spanningen en problemen kunnen uiteindelijk zelfs leiden tot psychische en lichamelijke klachten waarvoor hulp nodig kan zijn. Triora biedt ook hulp voor familie en naasten van verslaafden. Als naast betrokkenen van iemand met een verslaving kunt u gratis de zes wekelijkse informatieavond van Triora bijwonen. U kunt ook gratis deelnemen aan zelfhulpgroepen voor familie en naasten van Al-Anon of  terecht bij Stichting Naast.  

Heeft u een familielid of naaste die last heeft van een verslaving, maar weet u niet goed wat u hieraan kan doen? Het team van Triora helpt u graag en voorziet u graag van meer informatie. U kunt Triora telefonisch bereiken via: +31 (0)88 358 37 41. U kunt ook onze digitale brochure aanvragen voor meer informatie. 2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem