Voor wie is Triora?

Via onze online zelftest kun je zelf testen of Triora een geschikte behandeling is. Voor verwijzers of als hulpvrager is het belangrijk om kennis te nemen van de in- en exclusiecriteria van Triora, voordat een aanmelding wordt gedaan. 

Triora is geschikt voor volwassen vanaf 21 jaar die:

 • Gemotiveerd zijn om te stoppen met hun gebruik of gedragsverslaving, maar ook bereid zijn om alle andere roesmiddelen (tabaksgebruik wordt door de vingers gezien) voortaan te mijden
 • Bereid zijn om deel te nemen aan zelfhulpgroepen zoals de Anonieme Alcoholisten of Narcotics Anonymous
 • Geen zwaarwegende psychiatrische problematiek hebben
 • Een sociaal netwerk hebben
 • Beschikken over eigen huisvesting en eigen inkomen

Triora is niet geschikt voor mensen die:

 • Dakloos zijn; terug naar huis gaan is een deel van de behandeling; we hebben geen mogelijkheid om voor huisvesting te zorgen
 • Suïcidaal zijn; Triora heeft geen 24-uurs psychiatrisch toezicht
 • Niet in staat zijn om hun agressie te beheersen; de veiligheid van andere groepsleden moet gegarandeerd zijn
 • Fysiek niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen; er wordt een redelijk grote mate van zelfstandigheid verwacht
 • Waarbij somatische problematiek te veel op de voorgrond staat 

Triora is minder geschikt voor mensen die als primaire verslaving een:

 • Seksverslaving hebben; er zijn gemengde groepen
 • Eetstoornis hebben; dit vergt een andere aanpak qua behandelmethodiek
 • Gameverslaving hebben; Ervaring leert dat deze doelgroep zich minder goed kan identificeren met mensen die kampen met een alcohol- en/of drugsverslaving.