Horizontale verwijzing Parnassia Groep

Deze pagina is gemaakt om het horizontaal verwijzen van een patiënt(e) vanuit Parnassia Groep naar Triora te vergemakkelijken. We hebben een uniforme, snelle en overzichtelijke werkwijze gecreëerd om de hoogst mogelijk kwaliteit van zorg te kunnen bieden aan onze doelgroep.

Verwijzen

Via deze pagina kan je jouw patiënt(e) horizontaal verwijzen naar Triora. We willen je vragen deze pagina goed door te nemen en de aangegeven stappen volledig te doorlopen. Zo kunnen we samen zorgdragen voor een soepele en snelle overdracht van de casus.

We adviseren je om samen met je patiënt(e) ook onze actuele wachttijden te bekijken om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Aanmeldformulier

Om een patiënt(e) te kunnen aanmelden dien je allereerst onderstaand aanmeldformulier te downloaden en in te vullen. Vervolgens kan je het volledig ingevulde formulier toevoegen aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van de patiënt(e) onder het kopje ‘verwijsbrieven’.

We willen je er hierbij tevens wijzen op de ex- en inclusiecriteria voor een behandeling bij Triora. Deze zijn uitgebreid vermeld op het aanmeldformulier.

Na het toevoegen van het aanmeldformulier aan het dossier van patiënt(e) stuur je vervolgens een e-mail naar info@triora.nl

In deze mail vermeld je de onderstaande gegevens:

  • Voor- en achternaam van de patiënt(e)
  • Geboortedatum van de patiënt(e)
  • Woonplaats van de patiënt(e)
  • Telefoonnummer van de patiënt(e)
  • E-mailadres van de patiënt(e)

Na ontvangst van alle correcte gegevens zal de indicatiecommissie deze doornemen, alsmede een uitgebreid dossieronderzoek doen. De uitkomst van dit onderzoek zal bepalen of wij patiënt(e) zullen uitnodigen voor een verkort intaketraject. De uitkomst zal vervolgens worden gecommuniceerd naar de verwijzer en/of de verwijzende afdeling.