28 dagen behandeling
Informatie voor bedrijven, sportverenigingen en scholen

Informatie voor bedrijven, sportverenigingen en scholen

Heeft iemand bij u op de werkvloer, sportvereniging of school last van een verslaving? Triora is uw specialist in hulp bij verslaving. Triora biedt hulp bij verslaving voor ‘mensen zoals U en ik’, dus ook voor uw collega, teamgenoot of studiegenoot.

Wat kunnen bedrijven, sportverenigingen en scholen zelf doen?

Signaleren van verslaving

Het signaleren van een verslaving is vaak lastig en vaak ook niet duidelijk zichtbaar. Belangrijk voor het signaleren van een verslaving is dat er binnen bedrijven, sportverenigingen en scholen meer aandacht wordt besteed het verspreiden van informatie over verslaving en hulp bij verslaving. 

Manieren om informatie over verslaving en hulp bij verslaving te verspreiden:

  • Zorg ervoor dat verslaving intern onderwerp van gesprek wordt en verspreid bijvoorbeeld informatie via een digitale nieuwsbrief met links naar informatie over de verschillende soorten verslaving, een zelftest om te testen of iemand een probleem heeft met verslaving enbehandeling bij verslaving. Deel ook ervaringsverhalen van mensen in herstel van een verslaving om mensen kracht en hoop te geven. 
  • Verspreid niet alleen digitaal informatie, maar biedt ook informatie aan door brochures en posters te verspreiden op locatie. Vraag bij Triora brochures aan over hulp bij verslaving via het contactformulier. Triora kan u voorzien van het aantal exemplaren dat u verwacht nodig te hebben. U kunt ook de brochure digitaal aanvragen en deze wordt dan per e-mail verzonden.
  • Organiseer workshops, themadagen en (gast)colleges waarin verslaving op de agenda komt. Nodig experts en ervaringsdeskundigen uit om het gesprek aan te gaan en hun ervaringen te delen over onderwerpen zoals verslaving. Triora is graag bereid om voor groepen voorlichting te geven over de behandelingen bij Triora en verslaving in het algemeen, neem hiervoor contact op via ons contactformulier. Iedereen die interesse heeft in meer informatie over verslaving en de behandeling daarvan is ook welkom op de zes wekelijkse informatieavond over verslaving bij Triora in de kliniek. 
  • Ontwikkel beleid met betrekking tot alcohol- en middelenmisbruik en maak een preventieplan. Communiceer het beleid en plan en spreek openlijk over mogelijke hulpverlening en ondersteuning vanuit de werkgever, sportclub en school bij problemen met verslaving of andere problemen met de geestelijke gezondheid. Bekijk ook de zes stappen om verslaving op de werkvloer aan te pakken

Door meer informatie over verslaving te verspreiden in het openbaar, wordt het voor mensen gemakkelijker om signalen van verslaving te herkennen en mensen die hulp nodig hebben bij verslaving te ondersteunen in het zoeken naar passende hulp.

Ingrijpen en handelen bij een probleem met verslaving

Vaak hebben mensen in de omgeving van iemand met een verslavingsprobleem eerder door dat er een probleem is of dat het niet goed gaat dan deze persoon zelf. Meldt iemand zich vaker ziek dan normaal, kan hij of zij niet meer goed functioneren en stoot hij of zij sociale contacten af? Heeft u een vermoeden dat iemand mogelijk een verslavingsprobleem heeft? U kunt uw collega, teamgenoot of studiegenoot helpen door:

  • Begrip te tonen voor de situatie en te helpen om pasende hulp te zoeken. Mensen hebben vaak veel vragen tijdens de zoektocht naar hulp bij verslaving. Triora biedt een online zelftest om te kijken of iemand last heeft van een verslaving. Er is ook een zelftest om te bekijken of Triora passende hulp kan bieden en geeft antwoord op de meest belangrijke vragen tijdens de zoektocht naar hulp. Indien Triora geen geschikte behandeling kan bieden worden er ook adviezen voor mogelijke alternatieve behandelingen gegeven na het invullen van de test. 
  • Professionele hulp te zoeken. U kunt uw collega, teamgenoot of studiegenoot aanmelden voor een behandeling voor verslaving bij Triora. Is hij/zij nog niet klaar voor een behandeling? Triora werkt nauw samen met interventionisten die mensen die last hebben van een verslaving de gevolgen van verslaving laten inzien en begeleiden naar de juiste behandeling. Een interventietraject wordt altijd gestart door familie of belangrijke andere naasten. Triora werkt met het ARISE© Model voor interventies in combinatie met het eigen Triora Model. 
  • Zelf ook hulp te zoeken voor de gevolgen van verslaving op uw eigen leven. Wanneer mensen verslaafd zijn geeft dit spanningen en problemen in de relatie met zijn of haar naasten. Deze spanningen en problemen kunnen uiteindelijk zelfs leiden tot psychische en lichamelijke klachten waarvoor hulp nodig kan zijn. Als naast betrokkenen van iemand met een verslaving kunt u gratis de zes wekelijkse informatieavond van Triora bijwonen. U kunt ook gratis deelnemen aan zelfhulpgroepen voor familie en naasten van Al-Anon. Ook kunt u terecht bij Stichting Naast.  

Heeft u een collega, teamgenoot of studiegenoot die last heeft van een verslaving, maar weet u niet goed wat u hieraan kan doen? Het team van Triora helpt u graag en voorziet u graag van meer informatie. U kunt Triora telefonisch bereiken via: +31 (0)88 358 37 41. Is op er dit moment geen probleem met verslaving in uw omgeving, maar wilt u hier wel meer aandacht voor creëren op de werkvloer, sportclub of school? Triora kijkt graag samen met u wat wij kunnen doen om verslaving in uw omgeving meer aandacht te geven. Vul ons contactformulier in en we bespreken samen de mogelijkheden! Voor meer nieuws over verslaving en Triora kunt u zich ook inschrijven voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem