Relatie en gezinsgesprekken relatiegroep

Verwijzers

Verwijzers, huisartsen en werkgevers

Behandelaren van de Parnassia Groep (incl. Brijder) kunnen patiënten via de interne procedures bij Triora aanmelden. Wij houden altijd nog een eigen indicatiegesprek met de patiënt, maar de betrokkene hoeft zich dan niet zelf telefonisch aan te melden.
Huisartsen en andere behandelaren buiten de Parnassia Groep kunnen het best aan hun patiënt vragen om even zelf op deze website een aanmelding te doen. Onze algemene in- en exclusie criteria staan onder Probleem met Verslaving. Triora helpt.

Triora is geschikt voor volwassen van 21 tot 100 jaar die:

 • Gemotiveerd zijn om te stoppen met hun gebruik of gedragsverslaving, maar ook bereid zijn om alle andere roesmiddelen (tabaksgebruik wordt door de vingers gezien) voortaan te mijden.
 • Bereid zijn om deel te nemen aan zelfhulpgroepen zoals de Anonieme Alcoholisten, Cocaine Anonymous of Narcotics Anonymous.
 • Niet al te veel problematiek hebben op andere leefgebieden (Huisvesting, geld, werk, relaties). Mensen met psychiatrische problemen kunnen bij Triora alleen worden behandeld wanneer die problematiek de behandeling niet in de weg staat in de ambulante setting na behandeling.
 • Het gaat dus om mensen die na aanpak van hun verslaving terug kunnen keren in een redelijk gestructureerd leven zoals “mensen als u en ik” dat hebben.

Triora is niet geschikt voor mensen die:

 • Dakloos zijn (terug naar huis gaan is een deel van de behandeling; we hebben geen mogelijkheid om voor huisvesting te zorgen). 
 • Suïcidaal zijn (Triora heeft geen 24-uurs toezicht).
 • Niet in staat zijn om hun agressie te beheersen; het behandelklimaat binnen de behandeling moet absoluut veilig zijn.
 • Fysiek niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, er wordt een redelijk grote mate van zelfstandigheid verwacht.
 • Een gebrekkige sociale, emotionele of intellectuele ontwikkeling hebben; het programma stelt wat dat betreft nogal eisen.

Triora is minder geschikt voor mensen die als primaire verslaving hebben:

 • Seksverslaving: er zijn gemengde groepen.
 • Eetverslaving: er is geen toezicht op koken en eten.

Het heeft onze voorkeur om belangrijke naasten in de behandeling betrekken.
Bij aanmelding vragen we altijd een verwijsbrief van de huisarts.
De behandeling wordt door alle Nederlandse zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit het basispakket (uiteraard met uitzondering van het wettelijk eigen risico). Er worden geen verdere kosten in rekening gebracht.

U kunt uiteraard altijd contact opnemen voor verdere informatie. We zijn ook graag bereid om voor groepen verwijzers voorlichting te geven over de behandelingen bij Triora en verslaving in het algemeen.Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
 • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
 • Nauwelijks wachttijden
 • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem