Artboard 37
Verslaving en ADHD: een vaak voorkomende combinatie

Verslaving en ADHD

Verslaving en ADHD, het is een vaak voorkomende combinatie. Ongeveer een kwart van de mensen die verslaafd zijn heeft ADHD. Voor hen is het gebruik van alcohol of drugs een soort zelfmedicatie.

Het is heel lastig voor deze groep om te stoppen met gebruiken zonder dat er iets wordt gedaan aan dit probleem. Ook binnen Triora zien we regelmatig patiënten met ADHD en wordt er extra aandacht besteed aan de manier waarop zij met hun verslaving omgaan.

'Voor mensen met ADHD heeft het middelengebruik een duidelijke functie. Zij worden er rustig van, kunnen zich beter concentreren. Maar het risico is groot dat ze verslaafd raken.'Arnoud Naaborg, psycholoog bij Triora, is nauw betrokken bij de begeleiding van patiënten met ADHD. 'De combinatie van verslaving en ADHD is ernstig, je hebt dan twee psychische stoornissen. Als je de verslaafden goed behandelt voor ADHD kan dat ook een reden voor gebruik wegnemen.'

ADHD een beperkende stoornis

ADHD is als aandoening erg belemmerend in het dagelijks functioneren, op verschillende niveau's. 'Het is een heel beperkende stoornis. Patiënten kunnen niet goed leren door een gebrek aan concentratie, hun schoolprestaties lijden er onder, ze kunnen vaak hun werk niet vasthouden, relaties lopen stuk, door impulsief- en hyperactief gedrag stuiten ze op onbegrip van hun omgeving. Dit heeft weer een negatief effect op het zelfbeeld, mensen voelen zich afgewezen of niet begrepen.'

Problemen met dopamine

Mensen met ADHD hebben problemen om informatie te filteren, ze raken overprikkeld. Bij ADHD verloopt de dopamineregulatie in de hersenen niet naar behoren. Dopamine is een stof die een belangrijke rol speelt bij het ervaren van plezier en genot. Het gebruik van drugs en alcohol stimuleert de afgifte van dopamine. Voor mensen met ADHD is het risico op verslaving groter, omdat ze door het gebruik rustiger worden, zich beter kunnen focussen en concentreren op bepaalde taken. 


Zelfscreening voor ADHD

'Nieuwe patiënten doen bij een opname in Triora standaard een zelfscreening voor ADHD. Bij een positieve score wordt er nader onderzoek gedaan. Je kunt pas een goede beoordeling geven als mensen een aantal weken clean zijn. Actief verslaafden vertonen vaak ADHD-achtige verschijnselen; ze zijn vaak chaotisch, impulsief, hebben een verminderde concentratie etcetera. Als het goed is wordt dat minder als ze een tijdje clean zijn, bij mensen met ADHD wordt de onrust juist groter.'

Medicatie

Medicatie is de eerst interventie voor de behandeling van ADHD. 'Verschillende soort medicatie hebben een werking die vergelijkbaar is met cocaïne. Alleen krijgt de gebruiker niet die roes of het gevoel van euforie. Sommige mensen misbruiken het. Je moet er dus wel voorzichtig mee zijn. Maar als je het op een verantwoorde manier gebruikt, kunnen patiënten er veel baat bij hebben.' In de veiligheid en structuur van de kliniek kunnen mensen worden ingesteld  op medicatie, waarbij we beginnen met een lage dosering om de effecten goed te kunnen evalueren.' 

ADHD Module

Arnoud geeft bij Triora ook een module voor patiënten die de diagnose ADHD hebben. De bedoeling is om mensen een beter inzicht te geven en te helpen met het aanbrengen van structuur en agenda beheer om zo beter om te kunnen gaan met de gevolgen van ADHD. Arnoud merkt dat als mensen bij Triora ingesteld worden op medicatie er een behoorlijke verandering in gedrag kan optreden. 'Er gaat vaak een nieuwe wereld voor ze open; mensen worden minder impulsief in gedrag, kunnen informatie beter verwerken, begrijpen dingen beter. Bij bijvoorbeeld de module Rationeel Emotieve Therapie (RET) zie je dat patiënten die begonnen zijn met medicatie het veel beter kunnen volgen, waardoor de therapie meer effect heeft.'

Meer weten over ADHD?

Via de website van onze zusterorganisatie PsyQ kunt u meer lezen over de symptomen van ADHD.

Wilt u weten of u verslaafd bent? Triora kan u helpen met deze vraag. U kunt onze verslavingstest doen.
Ook kunt u altijd met ons bellen voor advies. Wanneer u zich aanmeldt via onderstaande button, bellen wij u terug voor een oriënterend gesprek.Manon
'Het bleek dat karaktertrekken van mij ook een rol hadden gespeeld bij het in stand houden van zijn verslaving.'

- Manon

Lees mijn verhaal
Martin
'Op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht: ik wil dit niet meer.’

- Martin

Lees mijn verhaal

2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem