Afkicken
Zes stappen om verslaving op het werk aan te pakken

Zes stappen om verslaving op het werk aan te pakken

Waarom zouden werkgevers drugsmisbruik en alcoholmisbruik op de werkvloer aanpakken?

Uit cijfers van het Trimbos instituut blijkt dat:

 • In Nederland één van de hoogste verzuimkosten in de samenleving is door drugsmisbruik. Drugsmisbruik staat hiermee in de top vijf van aandoeningen met de hoogste ziekteverzuimkosten voor de samenleving;
 • 5,3% van alle werkenden heeft last van middelenmisbruik; en
 • De mensen die last hebben van middelenmisbruik op de werkvloer spannen de kroon met het aantal ziekteverzuimdagen die zij opnemen; maar liefst 48,9 dagen per jaar.

Wat zijn de voordelen van het aanpakken van verslaving op de werkvloer?

Aanpak van drank- en drugsproblemen op het werk:

 • Verlaagt verminderde productiviteit;
 • Verbetert het moreel en creëert een ondersteunende werkomgeving waar werknemers eerder tevreden en betrokken zijn;
 • Vermindert verzuim, ongevallen en letsel, bespaart kosten en komt ten goede aan de veiligheid;
 • Verbetert de publieke perceptie van uw organisatie, het aantrekken van professionals op het hoogste niveau; en
 • Bespaart de kosten van het moeten werven en opleiden van nieuw personeel, met extra voordelen van het behouden van ervaren, goed presterende medewerkers.

Wat zijn de wettelijke verantwoordelijkheden van een werkgever?

 • Een werkgever kan de wet overtreden als hij bewust drugsgerelateerde activiteiten op de werkplek toestaat en nalaat om hier actie op te ondernemen;
 • Ook kan een werkgever die bewust toestaat dat een werknemer onder invloed van alcohol of drugs blijft werken, de werknemer of anderen in gevaar brengen en hiervoor worden vervolgd.

Verslaving op de werkvloer

Zes stappen om met verslaving op de werkvloer om te gaan

1. Onderzoek of er binnen uw bedrijf een probleem met verslaving is

 • Voer een interne enquête uit - zoek uit wat werknemers weten over de effecten van alcohol of drugs op gezondheid en veiligheid. Hebben zij begrip voor beperkingen- en maatregelen op het gebied van drugs en alcohol in uw bedrijf?
 • Beoordeel de informatie die u heeft over ziekteverzuim, productiviteit, ongevallenregistratie en disciplinaire problemen om vast te stellen of drugs of alcohol uw bedrijf beïnvloeden.
 • Identificeer de mogelijke oorzaken van een probleem. Arbeidsomstandigheden kunnen een factor zijn voor een werknemer die een drank- of drugsprobleem ontwikkelt.

2. Bepaal wat u wilt gaan doen om verslaving op de werkvloer aan te pakken

Begin met uzelf enkele vragen te stellen:

 • Wanneer is het acceptabel dat werknemers tijdens werkuren of tijdens bedrijfsactiviteiten drinken?
 • Weten personeelsleden wat ze moeten doen als een werknemer dronken op het werk verschijnt?
 • Weten managers hoe om te gaan met een werknemer met een vermoeden van drugs of drankproblemen?
 • Heeft u speciale regels nodig voor personeel dat werkzaam is in veiligheidsgevoelige banen?

Mogelijk moet u anderen professionals raadplegen, bijvoorbeeld bedrijfsartsen, managers en supervisors, evenals werknemers, personeel- en vakbondsvertegenwoordigers, inclusief aangestelde veiligheidsvertegenwoordigers. Hun ondersteuning zal belangrijk zijn om de stappen die u besluit te nemen, te implementeren. Triora kan u ook ondersteunen als u trainingen of workshops wilt organiseren op het gebied van alcohol- en drugsmisbruik voor uw personeel of wij kunnen uw partner zijn als één van uw medewerkers hulp bij verslaving nodig heeft.

3. Onderneem actie - ontwikkel en introduceer beleid tegen alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer

Beleid voor de werkvloer met betrekking tot drugs- of alcoholmisbruik omvat meestal:

 • Waarom het beleid bestaat en wat de doelstellingen zijn;
 • Voor wie het van toepassing is;
 • Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan;
 • De regels met betrekking tot alcohol en drugs;
 • Ondersteuning beschikbaar voor werknemers met een drank- of drugsprobleem;
 • Vertrouwelijkheidsverklaring dat elk probleem strikt vertrouwelijk zal worden behandeld met inachtneming van wettelijke bepalingen; en
 • Disciplinaire maatregelen - de omstandigheden waaronder dit kan worden gedaan.

4. Onderneem actie - verhoog het bewustzijn van medewerkers met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik 

Een uitleg van uw alcohol- en drugsbeleid kan worden opgenomen in het introductieprogramma voor nieuwe werknemers. Aanvullende training voor al het personeel kan worden gegeven door middel van groepssessies of seminars. Het algemeen beschikbaar stellen van informatie aan uw personeel over alcohol, drugs en gezondheid kan ook zinvol gedrag buiten de werkuren bevorderen.

5. Onderneem actie - train managers en supervisors in het beleid tegen alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer

Managers en supervisors moeten:

 • Het beleid en de regels van uw organisatie met betrekking tot drank en drugs op de werkplek weten;
 • Weten hoe zij de tekenen van drugs- of alcoholmisbruik herkennen;
 • Weten wat te doen als ze vermoeden dat iemand een drugs- of drankprobleem heeft; en
 • De consequenties van het nalaten om te handelen weten, vooral als het gaat om veiligheid.

Hoe kunt u drugs- en alcoholmisbruik op de werkvloer herkennen?

Informeer uzelf, uw managers en leidinggevenden over de soorten middelen die beschikbaar zijn en de schadelijke effecten die ze kunnen hebben op uw bedrijf en werknemers. Lokale gezondheids- of verslavingszorgorganisaties kunnen managers helpen om de signalen te herkennen en hoe ze met een situatie moeten omgaan. Triora geeft informatie over verschillende soorten verslaving, zoals bijvoorbeeld: een alcoholverslaving, een cocaïneverslaving of een verslaving aan cannabis via de website, maar u kunt ook vrijblijvend contact opnemen met Triora als de informatie die u zoekt niet beschikbaar is via de website of als u meer informatie wilt over hoe wij uw bedrijf en medewerkers van hulp kunnen voorzien. 

6. Onderneem actie - help medewerkers

Negeer het probleem niet. Handelen om problemen te voorkomen voordat ze zich voordoen, kan uiteindelijk tijd besparen en is vaak effectiever dan te wachten tot ze te serieus zijn om te negeren. Veel mensen kunnen de volledige controle over hun leven terugkrijgen en terugkeren naar hun vorige baan en werkprestaties.

Over het algemeen moet het doel van de werkgever zijn om een verslaafde medewerker de hulp te bieden die hij of zij nodig heeft om zo gezond en productief te kunnen zijn. Moedig medewerkers aan om hulp te zoeken bij de bedrijfsarts, hun huisarts of een gespecialiseerde verslavingszorgkliniek, zoals Triora. Het is aan hen om hulp te accepteren en de behandeling te volgen.

Medewerkers met een drank- of drugsprobleem hebben dezelfde rechten op vertrouwelijkheid en ondersteuning als medewerkers met andere medische of psychische aandoeningen. Omdat het heel moeilijk kan zijn voor iemand om toe te geven dat ze een probleem met verslaving hebben, moeten ze weten dat het behandeld zal worden als een gezondheidskwestie in plaats van een directe reden voor ontslag.

Zes stappen op werk om verslaving tegen te gaan

Neem contact met ons op voor hulp bij verslaving op de werkvloer

Ontdek hoe we uw werknemers kunnen helpen de regie terug te krijgen en terug te keren naar een productief beroepsleven. Neem vrijblijvend contact op met Triora om te kijken hoe Triora uw bedrijf kan helpen om verslaving op de werkvloer tegen te gaan. Zo kunnen wij u helpen door uw personeel te trainen, workshop(s) te geven of wij kunnen uw partner zijn als één van uw medewerkers hulp bij verslaving nodig heeft. Wilt u samen met uw medewerkers testen of het gebruik van middelen problematisch is? Doe één van onze verslavingstesten, bijvoorbeeld de alcoholtest of drugsverslavingstest


2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
 • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
 • Nauwelijks wachttijden
 • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem