Header reunie2.JPG
Marcel Marijnissen, verslavingsarts Triora

Marcel Marijnissen

Wie?

Na mijn studie geneeskunde in Rotterdam ben ik de medisch specialistische opleiding kno-heelkunde in het AMC gaan volgen. Vrij snel werd mij duidelijk dat in die levensfase, mijn interesse en ambitie meer op managementvraagstukken in de zorg bleek te liggen. Ik heb vervolgens ruim tien jaar verscheidene management- en uiteindelijk bestuurlijke functies vervuld binnen vrijwel alle takken van de zorgsector. Daarnaast heb ik tijdens die periode ook mijn MBA-studie afgerond. 

Door mijn grenzeloze ambitie geraakte ik echter op een persoonlijk ‘crossroads’ punt en heb de keerzijde van mijn eigen ‘ambities’ ervaren. Dit heeft mij echter persoonlijk wél veel (bruikbare) levenservaringen opgeleverd, hetgeen ik dan ook graag samen vanuit een breed (ervarings)deskundig behandelteam mede in wil zetten bij de behandeling van de verslaafde patiënt met zijn/haar systeem

Vanaf 2010 ben ik weer als arts gaan werken in verschillende functies: forensische psychiatrie, sociale psychiatrie (FACT) en heb ik vervolgens ook vanuit mijn opleiding tot verslavingsarts gewerkt in Juliana Oord, onderdeel GGZ Centraal en vervolgens bij SolutionS. 

Inmiddels werk ik al weer sinds begin 2016 als verslavingsarts bij Triora.

Marcel Marijnissen

Triora en ik

Mijn volkomen onbevooroordeeldheid-, oprechte (com)passie voor de patiënt-, het brede vakgebied verslavingsgeneeskunde én enthousiasme zijn zoals ik verneem van zowel patiënten als collega’s mijn Unique Selling Points.

Mijn fascinatie en (des)kundigheid gaat uit naar de ‘integrale behandeling van de verslaafde patiënt’ die veelal ook andere psychiatrische- en/of lichamelijke ziekten heeft, waarbij de relatie oorzaak-gevolg op voorhand niet altijd even helder is.

Het wetenschappelijk gefundeerde- én onderscheidende Triora verslavingszorg behandelmodel past geheel binnen mijn zienswijze van een gedegen, ‘state-of-the-art’ behandeling van verslavingen.

Verslaving onder én door artsen

De ‘non-discriminatoire’ chronische hersenziekte verslaving komt onder artsen meer voor - 12-13% , dan onder de algehele populatie - 10%. Hoe (h)erken je het, welke quick-scans zijn er? Voorts een bespiegeling over iatrogene verslavingen. Marcel, verslavingsarts, weet hier alles van. Bekijk zijn presentatie: 'Verslaving onder én door artsen'. Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem