Header reunie2.JPG
Lisanne van de Graaf, verpleegkundig specialist GGZ & manager zorg Triora

Lisanne van de Graaf

Wie?

Mijn naam is Lisanne en ik ben verpleegkundig specialist GGZ. Naast manager zorg van de kliniek, ben ik bij Triora ook werkzaam als regiebehandelaar. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan binnen de ambulante verslavingspsychiatrie, zowel op een polikliniek als binnen de bemoeizorg en Fact-zorg. Als verpleegkundige specialist GGZ bied ik geïntegreerde verpleegkundige en medisch-psychiatrisch diagnostiek en behandeling. Dit is gericht op een combinatie van medisch-psychiatrische, psychosociale en somatische zorg. Ik ondersteun hierbij de autonomie en de eigen regie van patiënt, met name gericht op de gevolgen van de behandeling en van de ziekte. Als regiebehandelaar bied ik continuïteit van zorg door samen met de trajectbehandelaar het eerste aanspreekpunt te zijn voor de patiënt, diens naasten en mede-professionals. Ik vind het verbinden van en samenwerken met de patiënt, de verschillende disciplines, zowel interdisciplinair alsook met het netwerk van zorg en welzijn, erg belangrijk.

Triora en ik

“Verandering is ooit begonnen met een mens die besloot zijn eigen weg te gaan”

Met herstel wordt mijns inziens bedoeld het ontwikkelen van nieuwe betekenissen en doelen in het leven en het groeien over de grenzen van het ziek zijn. Bewustwording en verandering is hierbij essentieel. Ik heb mijn eerste periode bij Triora kennis mogen maken met een heel erg bevlogen team, waarbij het herstelproces van de patiënt op nummer één staat. Ik ben onder de indruk van het niveau van de aangeboden modules, de inzet en motivatie van zowel de patiënten als het team en de saamhorigheid in de kliniek. Het unieke model van Triora, wat zich inzet op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal herstel is naar mijn idee een heel goed behandelmodel voor mensen die weer willen gaan genieten van een abstinent en zinvol leven. 


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem