Team
Leon, behandelaar Triora

Leon

Wie?

Ik ben Leon. Ik heb altijd al hulpverlener willen worden. Ik heb een HAVO diploma en een  SPH (sociaal pedagogisch hulpverlening) diploma behaald. Toen ik tijdens mijn SPH studie aan de Haagse Hoge School in 2008 stage ging lopen in de verslavingszorg was ik meteen verkocht. Dit wilde ik voor altijd blijven doen. Inmiddels (2016) werk ik in totaal bijna acht jaar in de verslavingszorg. Ik ben werkzaam geweest in verschillende klinieken. Ik heb gewerkt met verslaafden, verslaafden met een psychiatrische stoornis (dubbel diagnose) op gesloten afdelingen, met patiënten met een verslaving in combinatie met een licht verstandelijke beperking en een justitiële maatregel. Daarnaast heb ik in klinieken  gewerkt voor de resocialisatie van ex-gedetineerden. De laatste drie jaar ben ik werkzaam geweest in een afkick/detox kliniek van Brijder. Sinds december 2015 versterk ik het team van Triora.    

Leon

Triora en ik

Ik werk fulltime bij Triora en ben trajectbegeleider. Ik sta in de ochtenden, avonden, nachten en weekenden met hart, ziel en oprechtheid klaar voor de mensen die vanwege een verslaving (en bijkomende problemen) bij ons in de kliniek zijn opgenomen. Ik verzorg onder anderen groepssessies, begeleid enkele patiënten tijdens opname met behulp van individuele gesprekken en begeleidingsplannen, ben veel aanwezig op de groep, observeer, rapporteer, voer gesprekken en probeer te zorgen dat een dag goed en veilig verloopt. Ik houd van menselijk gedrag, observeren, feedback geven, een spiegel voorhouden, psychologie en ‘door muren heen prikken’. Het is een uitdaging om niet alleen de verslaving, maar vooral de onderliggende problematiek inzichtelijk te maken en aan te pakken. Ik krijg erg veel voldoening als een patiënt in samenwerking met ons weer opbloeit en in zijn/haar kracht komt te staan. Het is prachtig om iemand clean en hoopvol weer de wijde wereld in te zien trekken na een periode met emoties, met vallen en opstaan,  van worstelen en van doorzetten. Ik heb vaak getuigen mogen zijn van deze ‘herboren’ periode in iemands vastgelopen leven. Misbruik en afhankelijkheid van middelen is een hardnekkig probleem. Ik ben blij dat ik een steentje mag bijdragen om hier iets tegen te doen. In de Triora kliniek waar gewerkt wordt met de filosofie van de zelfhulp en het Triora Model vind je dit allemaal terug! Meetings en een goed nazorgtraject na de opname helpen om clean te blijven. Ik ben voorlopig nog niet klaar met dit werk!


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem