Team
Bert Versteeg, bewustwordingscoach Triora

Bert Versteeg

Wie?

Nadat ik 32 jaar heb gewerkt in de fotografie, ben ik op mijn 49e gaan werken op de detoxificatie eenheid van Parnassia Verslavingszorg. Ik was verpleeghulp en hielp alle patiënten met hun dagelijkse verzorging. Ik vond het heel dankbaar werk. Totdat onze toenmalige leidinggevende, Michel Odufré, een nieuw programma mocht oprichten; namelijk het Triora Model. Dit was erg spannend want het was er nog niet in Nederland. Hij had mij gevraagd of ik hier aan mee kon helpen en tevens kon fungeren als bruggenbouwer, tussen de zelfhulpgroepen en de reguliere verslavingszorg.

Bert Versteeg

Triora en ik

Door de jaren heen heb ik mij zelf ontwikkeld, tot bewustwordingscoach. Ik houd me onder andere bezig met zingeving. Bij Triora hebben wij de zelfhulp filosofie geïntegreerd in de bestaande gedragswetenschappelijk ontwikkelde behandelmodules. De zelfhulp-stappen help ik vertalen naar het eigen persoonlijk leven van de patiënt. De filosofie van de zelfhulp is leidend voor het accepteren van een verslaving, maar kunnen ook bijdragen aan een prettiger leven. Ik doe dit werk iedere dag met heel veel plezier, en zeg daarbij: ‘ik moet niet werken, maar ik mag werken!’


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem