Martha en Yolanda
Privacy Policy Triora

Privacy Policy

Triora is onderdeel van de Parnassia Groep en volgt het privacybeleid van de Parnassia Groep.

Deze korte Privacyverklaring legt een basis voor het Privacybeleid van Parnassia Groep, en dient als uitgangspunt voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

De privacyverklaring is samengevat in tien stellingen:

 1. Parnassia Groep verwerkt persoonsgegevens voor het uitoefenen van haar statutaire taken en dienstverlening.
 2. Parnassia Groep verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat.
 3. Parnassia Groep stelt vooraf de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens vast en gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan is vastgesteld.
 4. Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook heeft de Parnassia Groep volgens de eisen van de AVG een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming benoemd.
 5. Bij de verwerking van alle persoonsgegevens worden voldoende maatregelen genomen om deze te beschermen, zowel technisch als organisatorisch.
 6. Parnassia Groep beoordeelt per verwerking de risico’s van het gebruik van persoonsgegevens en neemt hierbij de voor deze verwerking geldende wet- en regelgeving in acht.
 7. Parnassia Groep stelt voor alle persoonsgegevens die gebruikt worden bewaartermijnen vast, en bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. Parnassia Groep houdt zich hierbij aan alle relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de AVG en de WGBO
 8. Parnassia Groep communiceert begrijpelijk en transparant over het gebruik van persoonsgegevens en informeert de betrokkenen in voor hen begrijpelijke taal over hun rechten met betrekking tot gebruik van hun gegevens.
 9. Parnassia Groep neemt in samenwerking met derde partijen passende maatregelen wat betreft beveiliging en privacy bij deze partijen en legt deze vast in verwerkersovereenkomsten. Parnassia Groep verwacht van derde partijen dat zij minimaal hetzelfde privacyniveau handhaven als Parnassia Groep.
 10. Parnassia Groep deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening of wanneer dit verplicht is uit andere wetgeving. Parnassia Groep zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming:

Martin van Rijswijk (FG-nummer 000339 Autoriteit Persoonsgegevens)

T: 088 – 357 1 357
E: fg@parnassiagroep.nl2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
 • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
 • Nauwelijks wachttijden
 • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem