Manon de Bie.JPG
De familievertrouwenspersoon is er voor familie , vrienden en andere naastbetrokkenen van patiënten

Familievertrouwenspersoon

Het kan moeilijk voor u zijn wanneer u betrokken bent bij een volwassene of kind met psychische of verslavingsproblemen. Een Familievertrouwenspersoon (fvp) kan u als naaste ondersteunen.

Wat doet de Familievertrouwenspersoon?

Wat de fvp precies voor u kan doen, leest u hier.

 

Meer informatie

De familievertrouwenspersonen van Triora:

Noord Holland Myrna Seekles m.seekles@lsfvp.nl 06-516 397 37
Haaglanden Pim Stumpe p.stumpe@lsfvp.nl 06-211 495 10
Rijnmond Pim Stumpe p.stumpe@lsfvp.nll 06-211 495 10

 

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
tel.  0900 - 333 22 22 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)
folder Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.


Manon
'Ik was alleen maar aan het zorgen, dat het huishouden liep, dat het eten op tafel stond en dat niemand doorhad dat er iets speelde.'

- Manon

Lees mijn verhaal
michel
'Het ging op een gegeven moment zelfs zo slecht met me dat ik in mijn ouderlijk huis inbrak.'

- Michel

Bekijk mijn verhaal
toos
'Ik heb mensen echt beschadigd. En zeker als ik een bui had waarin ik dronk, dat er agressie bijkwam.'

- Toos

Bekijk mijn verhaal

2020 waarderingscijfer 8 6

'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem