De familievertrouwenspersoon is er voor familie , vrienden en andere naastbetrokkenen van patiënten

Familievertrouwenspersoon

Het kan moeilijk voor u zijn wanneer u betrokken bent bij een volwassene of kind met psychische of verslavingsproblemen. Een Familievertrouwenspersoon (fvp) kan u dan helpen.

Wat doet de Familievertrouwenspersoon voor u?

De Familievertrouwenspersoon geeft antwoord op uw vragen over de psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling en biedt u een luisterend oor.

Concreet betekent dit dat een Familievertrouwenspersoon:

 • u emotionele ondersteuning geeft
 • luistert naar uw verhaal en antwoord geeft op vragen
 • algemene informatie geeft over de instelling, de aandoening en de behandeling
 • u advies geeft over hoe u als familie en naastbetrokkenen kunt omgaan met een partner, kind, familielid of vriend met psychische of psychiatrische problemen
 • u ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars
 • u informatie geeft over het preventieaanbod en lotgenotengroepen
 • bemiddelt als u het niet eens bent met de behandeling
 • u ondersteunt bij het indienen van een klacht

Rechtstreeks beroep doen op de fvp

Familie en andere direct betrokkenen kunnen rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de fvp. Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. Een beroep doen op de fvp is gratis.

U kunt een afspraak maken met de fvp op een plek die u prettig vindt. Dit kan een behandellocatie zijn, maar bijvoorbeeld ook bij u thuis.

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van uw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om uw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en uzelf. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon.

Onafhankelijk

De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit houdt in dat de fvp onafhankelijk is van Parnassia Groep en de zorgmerken, van de geneesheer-directeur en het behandelteam. De fvp zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen.

Meer informatie

De familievertrouwenspersonen van Triora:

Noord Holland Myrna Seekles m.seekles@lsfvp.nl 06-516 397 37
Haaglanden Pim Stumpe p.stumpe@lsfvp.nl 06-211 495 10
Rijnmond Peter Brakel p.brakel@lsfvp.nl 06-253 226 05
Rijnmond Pim Stumpe p.stumpe@lsfvp.nll 06-211 495 10

U kunt ook contact opnemen met de hulplijn van het LSFVP via: 0900-333 2222 op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. Lees de folder of kijk op de website van LSFVP. Het LSFVP kan u verder helpen.


'Ik was alleen maar aan het zorgen, dat het huishouden liep, dat het eten op tafel stond en dat niemand doorhad dat er iets speelde.'

- Manon

Lees mijn verhaal
'Het ging op een gegeven moment zelfs zo slecht met me dat ik in mijn ouderlijk huis inbrak.'

- Michel

Bekijk mijn verhaal
'Ik heb mensen echt beschadigd. En zeker als ik een bui had waarin ik dronk, dat er agressie bijkwam.'

- Toos

Bekijk mijn verhaal


'8.6 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

Triora model
 • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
 • Nauwelijks wachttijden
 • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem