28 dagen behandeling
Een verkorte opname om herstel een nieuwe impuls te geven

28 dagen behandeling

De 28 Dagen Behandeling van Triora is een verkorte opname voor mensen die al eerder een behandeling hebben gehad. Mensen die voor deze opname in aanmerking willen komen, hebben nog niet al te lang geleden hun behandeling afgesloten.

De behandeling is vooral bedoeld om nieuwe inspiratie op te doen, het herstel een nieuwe impuls te geven. En om na te gaan wat er eerder fout ging. Mensen die in aanmerking komen voor een dergelijke opname zijn teruggevallen of voelen de dreiging van terugval. De 28 Dagen Behandeling richt zich uitsluitend op verslaving en niet zozeer op problemen met familie, werk of financiën, psychische of lichamelijke klachten.

Wat houdt de 28 Dagen Behandeling in?

De deelnemers aan de 28 Dagen Behandeling volgen in grote lijnen het normale dagprogramma.

Individueel programma

Net als andere patiënten krijgen de deelnemers aan de 28 Dagen Behandeling twee persoonlijk begeleiders, met wie ze een wekelijks gesprek hebben (of vaker als daar aanleiding toe is). Ze worden in ieder geval gezien door de arts en psycholoog.

Bij aanvang stellen we een kort behandelplan op. Zo nodig maken we specifieke afspraken. 

Een systeemwerker voert in ieder geval een verkennend gesprek met de patiënt over directe familie, daarin wordt vastgesteld in hoeverre gesprekken met familieleden nodig zijn.

Bezoek aan zelfhulpgroepen

Van de deelnemers aan de 28 Dagen Behandeling verwachten we dat ze intensief zelfhulpgroepen bezoeken: minstens 7 maal per week.

Nazorg

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze na hun opname de normale Triora nazorg volgen, in principe slechts voor enkele maanden. Dit houdt in: gesprekken met hun begeleider, bezoeken van de nazorggroep en wekelijks meerdere zelfhulpgroepen.Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem