+31 (0)88 358 37 41
De cliëntenraad behartigt uw belangen

Wat is de cliëntenraad?

De patiënten van Triora hebben recht op de best mogelijke zorg. Via de cliëntenraad van Triora kunnen zij meepraten over het beleid en de zorgverlening van Triora. 

De cliëntenraad draagt ook de visie van Triora naar buiten uit via voorlichting aan verslaafden en hun familie, artsen, hulpverleners en ziektekostenverzekeraars. De cliëntenraad behartigt de belangen van de patiënten op basis van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).

Gevraagd en ongevraagd advies geven

De cliëntenraad mag aan de leiding van Triora advies geven over bijvoorbeeld gezondheid, voeding, hygiëne, maar ook over reorganisaties, huisvesting en het beleid van Triora. De cliëntenraad mag ook ongevraagd advies geven over zaken die binnen Triora zouden kunnen worden verbeterd.

Oud-bewoners van Triora

In de cliëntenraad zitten oud-bewoners van Triora. Zij vertegenwoordigen de belangen van de patiënten en vormen de verbinding tussen het verleden en de toekomst. De patiënten kunnen punten aandragen die door de cliëntenraad worden besproken. De cliëntenraad vergadert een keer per maand met de manager Zorg van Triora, waardoor de lijnen zo kort mogelijk zijn.

Informatie cliëntenraad

  • Johan: 06 - 21 50 86 62


'Ik heb in de behandeling heel veel inzicht gekregen, heel veel geleerd over wie ik was en wie ik ben.'

- Michel

Bekijk mijn verhaal
'Ik heb zelf mijn herstel gevonden bij AA, nu werk ik bij Triora'

- Edwin

Bekijk mijn verhaal
'Actieve verslaving gaat over isolement, herstel van verslaving gaat over verbondenheid.'

- Chris

Bekijk mijn verhaal


'8.5 tevredenheid'

- Onze patiënten op

Zorgkaart Nederland

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

Triora model
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Dichtbij huis in een rustige bosrijke omgeving