28 dagen behandeling
Week van Ervaringsdeskundigen: 8 t/m 14 april 2019

Week van Ervaringsdeskundigen

Van 8 tot en met 14 april 2019 is het Week van Ervaringsdeskundigen in de regio Haaglanden. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is  bij Triora een vanzelfsprekendheid. Ervaringsdeskundigheid is verweven in elk onderdeel van de behandeling en wordt zeer gewaardeerd door zowel de medewerkers als de patiënten van Triora.

Bij Triora werken een aantal collega’s die zelf een achtergrond met verslaving hebben. Bijvoorbeeld omdat zij zelf in het verleden verslaafd zijn geweest, of omdat zij een familielid hadden waardoor zij verslaving van nabij hebben meegemaakt. Onze ervaringsdeskundigen hebben een gemiddelde nuchter- en clean tijd van twaalf jaar en hebben een zorginhoudelijk opleiding afgerond. Zij hebben daarom een uitstekend begrip van wat verslaving inhoudt, en kunnen discrete, oprechte en deskundige zorg bieden. 

Bij Triora is ervaringsdeskundigheid ook wel de brug die geslagen wordt tussen het advies om naar zelfhulpgroepen te gaan en de behandeling. Het blijkt dat mensen die naar deze groepen gaan veel meer kans hebben om succesvol in herstel te zijn en blijven. Marjolijn, klinisch begeleider en ervaringsdeskundige bij Triora, zegt hierover: ‘Wij zijn ervaringsdeskundig, omdat wij zelf in de schoenen hebben gestaan van de doelgroep die wij behandelen. Hierdoor kunnen wij  op een hele mooie manier aansluiting vinden bij de situatie van de patiënt.’

De werkzaamheden van ervaringsdeskundig begeleiders bij Triora

Ervaringsdeskundigen die bij Triora werken zijn allemaal gediplomeerd. Zij werken vaak op onregelmatige tijdstippen, waardoor ze ook ’s avonds tijd hebben voor een patiënt. Marjolijn: ‘Hierdoor kun je patiënten op een andere manier helpen. Bijvoorbeeld als ze terugkomen van verlof en  ‘trek’ hebben ervaren. Je kunt ze  dan ondersteunen en helpen door het delen van je eigen ervaringen.’ 

Ervaringsdeskundigen worden bij Triora ook ingezet bij verschillende modules, zoals de modules die gebaseerd zijn op de principes van zelfhulp, bijvoorbeeld: de literatuurgroep of nazorggroep. Marjolijn: ‘Als ervaringsdeskundige ben je juist scherp op dingen die gebeuren, ga je de confrontatie aan en kun je vanuit eigen ervaring daarop in gaan.’ 

‘Het is de kracht om open, eerlijk en kwetsbaar te zijn. Iedereen heeft iets van herstel of een ervaring meegemaakt die je kunt delen, bijvoorbeeld: een scheiding, kinderen krijgen, een ziekte, etc. Alle hulpverleners en de hulpverlening in het algemeen kunnen en mogen gebruik maken van hun eigen ervaring. We zijn allemaal mensen die mensen helpen en waarom zouden we niet een beetje van onszelf meegeven?’ Dit is voor Marjolijn belangrijk in haar  werk en wil zij ook uitdragen aan niet-ervaringsdeskundige collega’s.

Elise Bert Marjolijn

Collega's Elise, Bert en Marjolijn over het inzetten van Ervaringsdeskundigheid bij Triora

Wat hebben andere behandelaren aan ervaringsdeskundigen als collega?

Elise, klinisch begeleider bij Triora, geeft aan dat het ook bijdraagt aan je eigen leerproces. ‘Ik heb een zorg gerelateerde opleiding gedaan en werkervaring opgedaan, maar door met ervaringsdeskundigen samen te werken krijg je nog meer inzicht in de problematiek en herstel. Zij werken veel meer vanuit de ervaring en daar kun je juist van leren.’

‘Samenwerking tussen behandelaren en ervaringsdeskundige medewerkers is als een kruisbestuiving. Het is een kennisoverdracht, de één leert wat van de één en de ander van de ander. Waaruit ook blijkt dat theorie in sommige gevallen afwijkt  van de praktijk.’ zegt Bert, ervaringsdeskundig begeleider en bewustwordingscoach bij Triora.

Hij geeft ook aan dat het belangrijk is dat ervaringsdeskundigen niet door patiënten op een voetstuk worden gezet. ‘Iemand die een zorgopleiding heeft gedaan is ook ‘ervaringsdeskundig’ door de kennis die is op gedaan tijdens hun opleiding en de ervaring die is opgedaan tijdens het werk. Patiënten moeten daarin begrenst worden als zij zeggen ‘Jij begrijpt mij, want jij hebt dit zelf ook meegemaakt.’ 

Het gaat volgens de medewerkers van Triora niet alleen om het professionele proces, waarin zij kunnen groeien, feedback vragen etc. Maar zij worden vaak ook geconfronteerd met hun persoonlijke proces en vragen zoals: ‘hoe verhoud ik mij ten opzichte van de doelgroep?’ en ‘Wat doen verhalen van patiënten met mij?’. Iedereen heeft ook zijn eigen proces, maar daar is iedereen zich ook van bewust omdat er over wordt gepraat. Medewerkers bij Triora zeggen dat zij geïnspireerd raken door ervaringsdeskundige collega’s om ook hun eigen ervaringen te delen. 

Ervaringsdeskundigen worden gewaardeerd

Bij Triora wordt het inzetten van ervaringsdeskundigen zowel door medewerkers als patiënten als bijzonder ervaren. ‘Overal wordt vertrouwelijk en open over gesproken, meer dan op andere afdelingen. Je doet daar je werk, doet de deur achter je dicht, maar deelt niet over je eigen ervaring; werk en privé gescheiden houden. Je gaat vooral werk gerelateerd aan de slag en het gaat niet over het inbrengen van eigen ervaring.’ Zegt Elise. 

Marjolijn gaat hier ook op in: ‘Op sommige werkplekken is dat ook verstandig, maar er mag veel meer ruimte worden gemaakt voor eigen ervaraing, van zowel ervaringsdeskundigen als niet-ervaringsdeskundig medewerkers.’ 

Dat het inzetten van ervaringsdeskundigen niet alleen door medewerkers van Triora gewaardeerd wordt, maar ook door patiënten, blijkt uit de patiëntreacties die wij ontvangen via ZorgkaartNederland. 

“Ik ben erg goed geholpen en voelde mij erg op mijn gemak. Vriendelijk en kundig personeel, ik vind het prettig dat binnen de organisatie ervaringsdeskundigen werkzaam zijn.”

“Door het programma maar zeker ook de mix van professioneel opgeleide behandelaars en ervaringsdeskundigen zijn alle kwartjes deze keer wel gevallen en kijk ik vol vertrouwen uit naar de toekomst.”

De Week van Ervaringsdeskundigen 

De Week van Ervaringsdeskundigen is een initiatief van regionaal Netwerk Ervaringsdeskundigheid opgericht door verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt. De deelnemende organisaties hebben één gemeenschappelijk doel op het gebied van Ervaringsdeskundigheid: kennis en ervaring delen in de regio, voor iedereen! Parnassia Groep is ook één van deze deelnemende organisaties. 

 Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem