Speed verslaving 2 2000x510
VGZ-verzekerden weer welkom bij Parnassia Groep

VGZ-verzekerden weer welkom bij Parnassia Groep

Dinsdag 10 december heeft het gesprek met de NZa en VGZ plaatsgevonden. De NZa heeft aangegeven dat bij de zorgplicht een realistische en voldoende betaling van de zorg hoort. De NZa heeft daarop Parnassia Groep, waaronder ook Triora, zeer dringend verzocht om in het belang van de patiënten alsnog de intakes van 2019 in te plannen. Op de realistische betaling van deze zorg houdt de NZa toezicht.

Bekijk de meest recente informatie over VGZ via de website van Parnassia Groep. 

Intakes in 2019
Dit betekent concreet dat intakes die voor VGZ-patiënten eerder ingepland waren, zo spoedig mogelijk opnieuw worden gepland. Triora neemt hierover contact op met de betreffende VGZ-verzekerden.

Contract 2020
Voor 2020 worden de gesprekken woensdag 11 december voortgezet.

Ernstige psychiatrische aandoeningen
Voor deze groep kwetsbare mensen moeten er altijd afspraken worden gemaakt, zoals eerder aangegeven. Gezien de zorgplicht van VGZ en het belang van een goed aanbod voor deze kwetsbare groep patiënten is er voldoende vertrouwen dat we voor de EPA groep goede afspraken gaan maken.

VGZ heeft ook aangegeven dat er voor beide partijen redelijke prijzen voor deze groep moet zijn. Wij hebben aangegeven dat we geen financieel risico voor deze groep kunnen lopen.

Veel voorkomende aandoeningen
Voor de veelvoorkomende psychiatrische stoornissen is afgesproken dat VGZ voor de VGZ-verzekerden op de wachtlijst een kostendekkende vergoeding zal betalen. Op basis van deze afspraken kunnen wij de mensen op de huidige wachtlijst en nieuwe aanmeldingen in deze periode in behandeling nemen.

We zijn in gesprek met VGZ over de aantallen patienten die wij in deze groep kunnen behandelen. Zodra er meer duidelijkheid over is, laten we dat weten aan de VGZ-verzekerden en de verwijzers. Parnassia Groep blijft erachter staan dat we op basis van urgentie en aanmelding patiënten in behandeling nemen, ongeacht bij wie ze verzekerd zijn.

Gezien deze toezeggingen van VGZ over 2019 en 2020 hebben wij besloten in het belang van de huidige VGZ-verzekerden op de wachtlijst, de intakes te hervatten.

We vinden het spijtig dat we de onrust onder VGZ-verzekerden niet hebben kunnen voorkomen.

Stephan Valk
Voorzitter raad van bestuur

Triora 848x565


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem