Over Triora
Triora behaalt als eerste verslavingskliniek in Nederland NIAZ-Qmentum accreditatie

Triora behaalt als eerste verslavingskliniek in Nederland NIAZ-Qmentum accreditatie

Persbericht

Den Haag, 26 juni 2018

Op donderdag 28 juni 2018 ontvangt verslavingskliniek Triora het officiële NIAZ - Qmentum certificaat van het Nederlandse Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) voor haar kwaliteitssysteem. Deze accreditatie geldt voor de periode 2018 tot 2022.

In mei 2018 ontving Triora drie dagen lang auditoren van het NIAZ die de kwaliteit van zorg van Triora kliniek Den Haag grondig hebben doorgelicht. Tijdens deze audit bepaalden de auditoren of Triora voldoet aan de NIAZ-normen voor de kwaliteit van de geleverde zorg en de veiligheid. De kliniek is getest op de normen: zorg op het gebied van middelenmisbruik en verslaving, medicatiebeheer voor maatschappelijke instellingen, infectiepreventie en -bestrijding voor maatschappelijke instellingen, governance en leiderschap binnen een kleine instelling.

Een positief resultaat

Triora voldoet voor 95% aan alle normen. De auditoren hebben prachtige complimenten gegeven over de intensieve begeleiding van patiënten naar herstel middels het Triora Model, het snel en adequaat reageren op vragen van patiënten, het zorgbeleid, de inzet van ervaringsdeskundigheid en het in eigen kracht zetten van medewerkers. ‘Wij zijn ontzettend dankbaar en trots op dit behaalde resultaat. De internationaal erkende accreditatie betekent veel voor ons als verslavingszorg instelling, maar nog meer voor onze patiënten. Dit betekent dat Triora respectvolle, optimistische en deskundige zorg biedt.’ aldus John Kreuze en Michel Odufré, directie Triora.

Één van de voorwaarden voor de accreditatie is de voortdurende borging en verbetering van de kwaliteit. Triora hecht grote waarde aan het continu nastreven van de hoogste kwaliteit van zorg voor de patiënt en gaat vanzelfsprekend ook aan de slag met de verbeterpunten die vanuit het accreditatieproces naar voren zijn gekomen om de accreditatie over vier jaar weer te kunnen verlengen.

Wat houdt NIAZ-Qmentum accreditatie in?

NIAZ-Qmentum is een kwaliteitslabel voor zorginstellingen, waarbij de zorginstelling in een aantal dagen door meerdere auditoren wordt getoetst op verschillende kwaliteitsnormen. Heel concreet toetst NIAZ of de zorg van een instelling goed en veilig is, en helpen zij zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg; zij toetsen of het ‘huis op orde is’ aan de hand van het internationale accreditatieprogramma Qmentum, ontwikkelt door Health Standards Organization (HSO).

niaz logo 2


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem