WORLDMENTALHEALTHDAY2017
Geestelijke gezondheidsrisico's op werk

Geestelijke gezondheidsrisico's op werk

Het thema van World Mental Health Day 2017 is dit jaar geestelijke gezondheid op de werkplek. Triora kijkt naar de risicofactoren voor het ontwikkelen van een verslaving, inclusief de risico's voor de geestelijke gezondheid op het werk.

Feiten en cijfers over geestelijke gezondheidsproblemen op het werk:

 • Wereldwijd ervaart één op vier volwassenen geestelijke gezondheidsproblemen, waarvan één op de vijf op zijn/haar werkplek.
 • 10% van alle werkende mensen neemt wel eens vrij, omdat zij last hebben van depressie. Gemiddeld genomen gaat het om 36 vrije dagen.
 • Werkgerelateerde stress kan ernstige gevolgen hebben en zorgen voor geestelijke gezondheidsproblemen. Wereldwijd ervaart 16,7% van alle werkende mensen hun baan als erg of zeer stressvol. Voor de werkende Nederlanders ligt dit percentage op 16%. (1)
 • In Nederland zijn er veel initiatieven om de gezondheid en presetaties van werknemers te verbeteren, bijvoorbeeld stresspreventie op het werk en maatwerkgerichte interventies. (1)
WMHD WORKPLACE

Wat is de relatie tussen depressie, angst en verslaving?

 • Depressie en angststoornissen zijn twee geestelijke gezondheidsproblemen die vaak voorkomen bij verslaving.
 • Het aantal mensen met deze aandoeningen neemt toe.
 • In 2015 werd het totale aantal mensen wereldwijd met depressie geschat op 322 miljoen - 4,4% van de wereldbevolking.
 • Het aantal mensen dat last heeft van angststoornissen is meer dan 260 miljoen (3,5% van de wereldwijde bevolking).
 • Veel mensen hebben last van zowel depressie als angststoornissen.
 • Een verslaving verhoogt de kans op depressie of het ontwikkelen van andere geestelijke gezondheidsproblemen, zoals een angststoornis, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornis of schizofrenie.

Wat zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van een verslaving? 

 • Verslaving wordt gezien als een chronische, progressieve en mentale (hersen)ziekte.
 • Er zijn veel factoren die iemand kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van een verslaving.
 • Genetische factoren kunnen ervoor zorgen dat iemand een verslaving ontwikkelt.
 • De sociale- of werkomgeving van iemand kan ook een rol spelen.

Zodra iemand een verslaving heeft ontwikkeld, blijft deze persoon verslaafd voor de rest van zijn/haar leven. Alcoholisme, is een voorbeeld van de chronische ziekte: verslaving. Het kan voortkomen uit werkgerelateerde stress, wat kan leiden tot een burn out of depressie, maar als de burn out of depressie genezen is, zal de verslaving stand houden. Ondersteuning en begrip vanuit de werkgever is deze situatie zeer waardevol.

11 risico's door geestelijke gezondheidsproblemen op werk

Werk is een belangrijke factor in het ondersteunen en beschermen van de geestelijke gezondheid. Een negatieve werkomgeving kan lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaken en leiden tot een verslaving. De daaruit voortvloeiende kosten voor de werkgever door afwezigheid, verminderde productiviteit en omzet zijn beduidend merkzaam. Andere voorkomende risico's door geestelijke gezondheidsproblemen op de werkplek zijn onder meer:

 1. Onduidelijke of ongeschikte taken
 2. Onrealistische doelstellingen
 3. Werkgerelateerde stress
 4. Weinig controle over het werkgebied
 5. Inflexibele werkuren
 6. Gebrek aan team spirit
 7. Gebrek aan het ondersteunen van collega's
 8. Beperkte deelname aan besluitvorming
 9. Onvoldoende nastreven van gezondheids- en veiligheidsbeleid
 10. Slechte communicatie
 11. Pestgedrag en psychische intimidatie.

Top 3 actiepunten voor een betere werkplek

Er is een groeiende erkenning van het belang om de gezondheid en presetaties van werknemers te verbeteren. Niet alleen omdat dit het juiste is om te doen, maar ook omdat het de bedrijfsdoelen verbetert. Werkplekken die geestelijke gezondheid bevorderen en mensen met geestelijke aandoeningen ondersteunen, hebben meer kans om afwezigheid te verminderen, productiviteit te verhogen en te profiteren van bijbehorende economische winsten.

De top 3 actiepunten voor een betere werkplek:

 1. Ontwikkel een werkcultuur die geestelijke gezondheid bevordert;
 2. Ondersteuning bij de verbetering van geestelijke gezondheid en welzijn in het bedrijf vanuit het management;
 3. Introduceer en implementeer een duidelijk beleid op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn binnen alle lagen van het bedrijf.

Meer informatie voor verwijzers

Op de Engelstalig website van Triora is meer te lezen over 'addiction in the workplace' en '6 steps to address addiction at work'

1. Mental health in the workplace in Europe (.pdf) paper van de Europese Unie.

Mental health in the workplace, Information sheet, World Health Organization (WHO).

World Mental Health Day 2017 report (.pdf).


Category: Algemeen

Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
 • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
 • Nauwelijks wachttijden
 • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem