corona maatregelen 2000x510
Onze Corona maatregelen tot 23 november 2020

Corona update: onze maatregelen tot 23 november

Per 14 oktober heeft de overheid nieuwe maatregelen gecommuniceerd m.b.t. het Corona virus en is er een gedeeltelijke lockdown afgekondigd.  Om de veiligheid en gezondheid van onze opgenomen patiënten en onze medewerkers in onze klinische en ambulante setting te waarborgen hanteren wij nog steeds strenge maatregelen in onze kliniek en op onze poliklinieken. Wat zijn de huidige maatregelen en wat betekent dit voor u als patiënt of als familie of naasten van iemand die opgenomen is bij Triora?

Kliniek Triora houdt blijvend aandacht voor alle RIVM richtlijnen zoals het houden van afstand, het handen wassen, hoesten en niezen in je ellenboog en medewerkers blijven thuis bij klachten. 

Belangrijkste maatregelen kliniek Triora

  • Ten allen tijde houden zowel opgenomen patiënten als medewerkers 1,5 meter afstand van elkaar en wassen zij geregeld hun handen. 
  • Bij het maken van de opname afspraak geven we het dringende advies om de sociale contacten te beperken tot het moment van opname en de RIVM maatregelen in acht te nemen. Één dag voorafgaand aan opnamedatum is er telefonisch contact en doen wij een COVID symptomen check. Tijdens het opnamegesprek (op de dag van opname zelf) doen wij opnieuw COVID symptomen check en geven wij uitleg over alle COVID maatregelen in de kliniek.
  • Alle ruimtes en looproutes zijn volledig aangepast om ervoor te zorgen dat de RIVM maatregelen in acht genomen kunnen worden. Zo zijn bijvoorbeeld de wachtruimte, woonkamers, moduleruimtes, eetzaal en serre aangepast.
  • Ook zijn de groepsgroottes, indelingen en modules aangepast om alles controleerbaar en beheersbaar te houden en mogelijke risico’s te beperken.
  • Er is wekelijks een COVID module om steeds aandacht te behouden voor de maatregelen en uitleg te geven.
  • Tot nader orde is het voor patiënten niet toegestaan om op verlof of naar zelhulpgroepen te gaan buiten het terrein van Triora. Meetings kunnen online gevolgd worden.
  • Patiënten mogen geen bezoek meer ontvangen, ook niet buiten.

Update nazorg Triora Den Haag en Haarlem

De face-to-face nazorggroepen van Triora in Den Haag en Haarlem worden per direct gestaakt. Op zeer korte termijn zullen deze hervat worden in digitale vorm. Meer informatie over het hervatten van de nazorggroepen volgt snel op onze website en Social Media.

Update overige events Triora

Ook  onze informatieavond voor familie en naasten en informatiemiddag voor verwijzers worden getroffen door de nieuwe maatregelen. Deze evenementen kunnen niet meer in fysiek vorm plaatsvinden. Triora zal ook deze evenementen in digitale vorm aan gaan bieden. Houd de website en Social Media kanalen van Triora in de gaten voor nieuwe en actuele data. 

Evaluatie corona maatregelen

De hierboven beschreven maatregelen gelden tot tenminste 23 november 2020. Medio november zullen we opnieuw evalueren en afspraken voor de verdere toekomst maken. Met de aantekening dat we tussentijds het beleid altijd kunnen aanpassen als de omstandigheden daar om vragen. Het Triora team zal u zo goed mogelijk op de hoogte houden via onze website en Social Media kanalen. Mocht u over onze huidige corona maatregelen nog vragen hebben of andere vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Triora

Wij hopen op uw medewerking en begrip,

Team Triora

corona maatregelen


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem