corona maatregelen 2000x510
Onze Corona maatregelen

Corona update: onze maatregelen

Om de veiligheid en gezondheid van onze opgenomen patiënten en onze medewerkers in onze klinische en ambulante setting te waarborgen hanteren wij nog steeds strenge maatregelen in onze kliniek en op onze poliklinieken. Wat zijn de huidige maatregelen en wat betekent dit voor u als patiënt of als familie of naasten van iemand die opgenomen is bij Triora?

Kliniek Triora houdt blijvend aandacht voor alle RIVM richtlijnen zoals het houden van afstand, het handen wassen, hoesten en niezen in je ellenboog en medewerkers blijven thuis bij klachten. 

Belangrijkste maatregelen kliniek Triora

  • Waar mogelijk houden zowel opgenomen patiënten als medewerkers 1,5 meter afstand van elkaar en wassen zij geregeld hun handen. 
  • Bij het maken van de opname afspraak geven we het dringende advies om de sociale contacten te beperken tot het moment van opname en de RIVM maatregelen in acht te nemen. Één dag voorafgaand aan opnamedatum is er telefonisch contact en doen wij een COVID symptomen check. Tijdens het opnamegesprek (op de dag van opname zelf) doen wij opnieuw COVID symptomen check en geven wij uitleg over alle COVID maatregelen in de kliniek.
  • Alle ruimtes en looproutes zijn volledig aangepast om ervoor te zorgen dat de RIVM maatregelen in acht genomen kunnen worden. Zo zijn bijvoorbeeld de wachtruimte, woonkamers, moduleruimtes, eetzaal en serre aangepast.
  • Ook zijn de groepsgroottes, indelingen en modules aangepast om alles controleerbaar en beheersbaar te houden en mogelijke risico’s te beperken.
  • Er is wekelijks een COVID module om steeds aandacht te behouden voor de maatregelen en uitleg te geven.
  • Patiënten kunnen volgens de huisregels op planning
  • Patiënten mogen geen bezoek meer ontvangen, ook niet buiten. Hiervoor in de plaats mag men op planning mits men hiervoor de priviléges heeft.

 

Ook  onze informatieavond voor familie en naasten en informatiemiddag voor verwijzers worden getroffen door de maatregelen. Deze evenementen zullen in een afgeslankte variant weer in fysieke vorm gaan plaatsvinden. Houd de website en Social Media kanalen van Triora in de gaten voor nieuwe en actuele data. 

 

Evaluatie corona maatregelen

De hierboven beschreven maatregelen gelden tot nader order. Indien nodig zullen we opnieuw evalueren en afspraken voor de verdere toekomst maken. Met de aantekening dat we tussentijds het beleid altijd kunnen aanpassen als de omstandigheden daar om vragen. Het Triora team zal u zo goed mogelijk op de hoogte houden via onze website en Social Media kanalen. Mocht u over onze huidige corona maatregelen nog vragen hebben of andere vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Triora

Wij hopen op uw medewerking en begrip,

Team TrioraTriora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem