corona maatregelen 2000x510
Triora's corona virus maatregelen

Corona maatregelen

16-03-2020

Dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het corona virus. Triora volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en neemt de daarbij horende maatregelen zoals gesteld door het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zeer serieus. De getroffen maatregelen moeten verspreiding van het virus voorkomen en ervoor zorgen dat wij de zorg aan onze patiënten kunnen continueren. 

Om de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg te kunnen waarborgen heeft Triora, naast de maatregelen vanuit het RIVM, de volgende maatregelen getroffen:

Maatregelen met betrekking tot onze klinische behandeling:

 • Wij ontvangen uitsluitend mensen in de kliniek die bijdragen aan de primaire patiëntenzorg, alle anderen worden niet toegelaten. Dit houdt in dat bezoek tot nader order, maar in ieder geval tot en met 6 april, uit veiligheid van onze patiënten en medewerkers niet toegelaten wordt in de kliniek. 
 • Wij laten onze patiënten geen drukke plekken en risicogebieden bezoeken. Om deze reden is tot nader order, maar in ieder geval tot en met 6 april, het bezoeken van zelfhulpgroepen als onderdeel van de behandeling gestopt. Ook het bezoek van meetings tijdens verlofmomenten valt hier onder. Om de patiënten toch de mogelijkheid te kunnen geven om een meeting te bezoeken zullen er een aantal keer per week binnen de kliniek meetings worden georganiseerd door onze ervaringsdeskundige medewerkers.
 • Onze opgenomen patiënten mogen tot nader order, maar in ieder geval tot en met 6 april, niet op verlof, zodat wij de veiligheid van de andere patiënten en onze medewerkers kunnen waarborgen. 
 • Alle reguliere, geplande, opnames worden van te voren telefonisch of digitaal gescreend door een arts. Indien er sprake is van verkoudheidsklachten bij u of een van uw naasten dan wordt de opname uitgesteld totdat is aangetoond dat geen sprake is van corona.
 • Na aanmelding voor onze klinische behandeling volgt zoals gebruikelijk onze telefonische (voor)screening binnen 48 uur. Mocht deze positief zijn en u uitgenodigd worden voor een intake, dan zal deze intake tot nader order, maar in ieder geval tot en met 6 april, telefonisch of digitaal plaatsvinden in plaats van op onze locatie in Den Haag.
 • Binnen onze kliniek worden de nodige andere voorzorgsmaatregelen getroffen zodat iedereen de voorgestelde sociale afstand van minimaal 1,5 meter kan hanteren. Zo wordt ons therapierooster aangepast, waardoor wij met nog kleinere groepen werken en wat deze sociale afstand mogelijk maakt.
 • Er zijn niet alleen maatregelen voor onze patiënten en hun naasten, maar ook voor de medewerkers van Triora. De medewerkers van Triora zijn opgedeeld in verschillende teams, waaronder teams die enkel en alleen vanuit huis werken en de continuïteit van zorg kunnen waarborgen als het team in de kliniek uitvalt door ziekte. Tevens neemt het team ook de nodige voorzorgsmaatregelen door alle niet-kritische (team)vergaderingen tot nader order, maar in ieder geval tot en met 6 april, te annuleren. Kritische vergaderingen, die doorgang moeten vinden voor de continuïteit van de patiëntenzorg, zullen waar mogelijk telefonisch en digitaal worden gedaan of in kleinere groepen.

Maatregelen met betrekking tot onze poliklinische en nazorg behandeling:

 • Onze poliklinische en nazorg behandelaren werken vanuit huis. Dit betekent dat er géén face-to-face poliklinische en nazorg contacten meer plaatsvinden, tenzij medisch echt noodzakelijk. Indien u een poliklinisch of nazorg gesprek heeft gepland, neemt uw behandelaar contact met u op en zullen deze gesprekken alleen via een telefonisch consult of online uitgevoerd worden.
 • Hetzelfde geldt voor familiegesprekken die zijn ingepland binnen de klinische- en poliklinische behandeling. 

Maatregelen met betrekking tot onze evenementen en andere activiteiten:

 • De nazorggroep van Triora op dinsdagavond in Den Haag en woensdagavond in Haarlem wordt tot nader order, maar in ieder geval tot en met 6 april, gestopt. Wij onderzoeken nog of er digitale mogelijkheden zijn om onze nazorggroep aan te bieden.
 • De verwijzersmiddag van Triora op donderdag 26 maart komt te vervallen. 

Heeft u een afspraak op locatie met een van onze behandelaren of wordt u binnenkort opgenomen in onze kliniek, maar twijfelt u of u mag komen? Bij twijfel graag telefonisch contact met ons opnemen zodat we in overleg de mogelijkheden kunnen bespreken. Samen kijken we of u langs kan komen en uw behandeling door kan gaan of dat we de behandeling telefonisch of in een andere vorm laten doorgaan.

Het crisisteam van Triora heeft dagelijks contact over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Indien er wijzigingen plaatsvinden op bovenstaande maatregelen dan zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden via onze website en Social Media kanalen. 

Wij hopen op uw medewerking en begrip,

Team Triora

corona maatregelen


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
 • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
 • Nauwelijks wachttijden
 • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem