Header reunie Triora 2000x510 DSCF0242.JPG
19 jaar: Triora en Michel Odufré

19 jaar: Triora en Michel Odufré

Triora en Michel Odufré zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als één van de grondleggers heeft Michel aan de bakermat gestaan het 12-stappenmodel combineren met evidence based verslavingszorg in Nederland. Sinds 1 januari van dit jaar geniet hij van zijn welverdiende pensioen. Een mooi moment om nogmaals terug te blikken met hem en om hem in het zonnetje te zetten. Onze huidige manager zorg Anjeli Jankipersadsing en medewerker van het eerste uur Bert Versteeg hebben Michel gisteren verrast met een bloemetje en een heerlijk stukje taart.

2001, In den beginne:

In 2001 mochten we van de toenmalige directie van Brijder “iets nieuws“ opzetten voor verslaafde volwassenen die nog redelijk in de wereld stonden maar zeker wel hulp konden gebruiken. Ik geef graag een korte dankbare terugblik op mooie processen die ons gebracht hebben tot wat, wie en waar we nu zijn.

 

Triora's groei overtreft de verwachtingen

7 februari 2003 openden we de pilot “Mirage”, 1 kwadrantwoning, 8 bedden, 4 patiënten, 6 teamleden…Stap voor stap groeiden we, vaak tegen de verwachtingen in, en na 2 jaar was het huis met 16 bedden te klein voor wonen en behandelen en kwam er een tweede huis.

Triora 15 jaarOok het team groeide gestaag, het kantoortje puilde uit, we verhuisden naar een hele etage! Na weer 2 jaar hadden we het gehele pand nodig en kwam er een derde huis, nu geheel als behandelhuis! Na de kliniek was er voor de patiënten nazorg nodig… we opende poliklinieken in Den Haag, later ook in Haarlem, Rotterdam en Amsterdam. De dinsdagavond nazorggroep is nu vaak een bijeenkomst van 40 nazorgers!

Triora 15 jaar

De uitbreiding van Triora gaat door

We gingen helemaal los toen we in 2011 een aparte BV mochten worden, ondernemen van onder de veilige paraplu van Parnassia Groep! 
We deden het zo goed dat we ondanks het zware weer in de PG mochten doorgroeien en we de kans kregen om op landgoed Ockenrode in Den Haag in een prachtige voor ons gerenoveerde kliniek met 41 bedden, ons behandelmodel aan te bieden aan nog meer patiënten, een droom die uitkwam…

Triora 15 jaar

 

Onze behandeling was een vreemde...

Wij namen ervaringsdeskundigen als volwaardig en onmisbaar lid van het team aan om een brug tussen de professionele evidence-based behandelingen en de 12 stappen wereld van de anonieme alcoholisten te slaan. Stap voor stap integreerden we de visie van de zelfhulpwereld in ons denken en doen. Na een jaar starten ex-patiënten een nieuwe CA groep… in de loop der jaren is er in Den Haag veel moois in de zelfhulpwereld ontstaan waarbij wij mede aan de wieg hebben gestaan.

Ook voor de familie van onze patiënten hebben we stap voor stap passende zorg ontwikkeld. In de kliniek met de patiënt samen, buiten de kliniek speciaal voor de betrokkenen. Ons behandelmodel ontwikkelde zich met de tijd maar moest ook meegaan met de tijden en is het uiteindelijk geworden tot het Triora Model.

Triora Model

Kansen aangrijpen 

Het typische van de mooie, maar overigens ook lastige en zware processen, die we hebben beleefd is dat ze vaak heel anders gingen dan we bedacht hadden, maar uiteindelijk ons toch brachten waar we komen wilden. Flexibel, dynamisch en pragmatisch volgden wij onze intuïtie, bogen mee met de stormen, en pakten de ons geboden kansen met beide handen aan. Met wij bedoel ik het gehele Team.

Met "wij" bedoelen we het hele team

Een merkwaardig stelletje als je nu de ongeveer 45 koppen tellende groep van professionals van alle niveaus, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en stagiaires bekijkt. Nog steeds zijn er een paar die er van dag 1 al bij waren, ik vind dat heel bijzonder….Natuurlijk is er veel gebeurd. Posities binnen het team en management zijn veelvuldig veranderd en verschoven, veel nieuwe krachten zijn gekomen, een paar zijn echt weggegaan, sommige keerden terug op het honk. Ieder die bij ons werkt is deel van ons geheel en draagt onze kernwaarden in zichzelf en naar buiten uit.

Triora 15 jaar

Ik dank iedereen die onze processen mede mogelijk hebben gemaakt uit de grond van mijn dankbare hart, en ben ervan overtuigd dat ik dit ook namens vele weer vrije en blije (ex) patiënten doe.

Michel

Michel Triora 19 jaar


Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem