Toos experiencias header 2000x510
Congres: 55+ verslaafd aan alcohol en nu?

Congres: 55+ verslaafd aan alcohol en nu?

Uit onderzoek blijkt dat 55-plussers die al overmatig drinken, met het ouder worden nog meer drinken. Momenteel ligt dit percentage tussen de 6,7% en 12,6%*. Een groot deel van hen lijkt zich niet bewust van de zowel nadelige lichamelijke als geestelijke gevolgen hiervan. Reden voor Parnassia Groep om op 22 maart 2018 een congres te organiseren.

Je pakt ze hun borreltje toch niet af?

Tijdens dit congres belichten we alcoholverslaving vanuit verschillende perspectieven en kijken we hoe bewustwording bij deze leeftijdsgroep kan worden gerealiseerd. 55-plussers zijn namelijk niet snel geneigd om hulp te zoeken voor hun alcoholgebruik.

Een steeds grotere groep

In 2019 is ongeveer 50% van de bevolking boven de 55 plus; waarbij je je kunt voorstellen dat de groep problematische drinkers onder deze leeftijdsgroep ook steeds groter wordt.

Naast persoonlijk leed en dat van de omgeving brengt een alcoholprobleem ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Als alle kosten en baten van alcohol in geld worden uitgedrukt, waren de kosten in 2013 ongeveer 2,3 tot 2,9 miljard euro. **

Laatste trends in alcoholgebruik

Tijdens het plenaire programma is er o.a. aandacht voor:

  • omvang en trends van alcoholgebruik
  • signalen die wijzen op overmatig alcoholgebruik
  • het verleiden van 55 plussers tot gezonder gedrag
  • het betrekken van de omgeving bij overmatig gebruik
  • sociale context en culturele achtergrond van patiënten

Twee ervaringsdeskundigen praten over verslaafd zijn en wat afhankelijkheid van alcohol betekent in hun leven.

Bewustwording overmatig alcohol

Daarnaast zijn er interessante workshops waarin onder meer praktische handvatten worden aangereikt over hoe je 55-plussers bewust maakt van hun overmatig alcoholgebruik en welke behandelingen er mogelijk zijn. Waarbij ook de farmacologische behandelingen aan bod komen en ondersteuning voor familie en naasten.

Professionals, familie en naasten

Het congres is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn professie met 55-plussers in aanraking komt en voor ervaringsdeskundigen, familie en naasten en overige belangstellenden.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Parnassia Academie waar geïnteresseerden zich ook kunnen aanmelden. De kosten bedragen € 198.

* overmatig drinken is gemiddeld meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen per week, bron: Trimbos Instituut

** bron: rapport RIVM 2016

2018 01 30 1600

Download uitnodiging Congres: 55+ verslaafd aan alcohol en nu? (.pdf)Triora model

De verslavingszorg van Triora is een van meest succesvolle behandelingen voor verslaving. Ons unieke Triora model richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. We besteden ook veel aandacht aan zingeving en spiritualiteit. Wij helpen mensen op weg naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen. U bent zelf degene die de keuzes maakt.

2017 03 NL Bio Psycho Social MeaningfulLife
  • 97% van onze voormalige patiënten beveelt ons aan
  • Nauwelijks wachttijden
  • Hulp voor iedereen met een verslavingsprobleem